Vývozní regulace a sankce

Jak být v souladu se sankcemi a exportními regulacemi

Přeprava zásilek může být omezena také exportními regulacemi a  probíhajícími mezinárodními sankcemi na základě druhu zboží, země původu a destinace nebo jednotlivých zúčastněných stran.

Přestože TNT nabízí svoje služby ve většině zemí, ve kterých jsou nyní uplatňovány mezinárodní sankce, přepravujeme samozřejmě pouze v úplném souladu s omezeními ukládanými OSN, EU, USA a dalšími státy.

Nepovolení zasílatelé

Seznamy nepovolených zasílatelů jsou součástí mezinárodních sankčních režimů a požadavků na omezení vývozu. TNT neakceptuje zásilky pro nebo od jednotlivce či subjektu, který je na tomto seznamu.
 

Užitečné odkazy:


Předměty strategického významu

Předměty strategického významu se rozumí předměty, které mohou mít vojenské nebo takzvaně dvojí – tedy civilní i vojenské použití. Společnost TNT tuto klasifikaci neprovádí, toto je povinností daného vývozce. Možnosti našich služeb se liší dle jednotlivých míst, ale vždy jsou vyžadovány jasné informace o příslušných licencích. Prosíme, kontaktujte náš zákaznický servis ohledně dalších informací.


Užitečné odkazy:


Sankcionované destinace

Ve snaze vyhovět mezinárodním sankcím, společnost TNT omezila některé služby nebo zavedla dodatečné požadavky pro přepravu. Níže naleznete přehled jednotlivých zemí, kde sankce ovlivňují naše služby.
 

Užitečné odkazy:

Bělorusko

- Přepravy mezi Kanadou a Běloruskem jsou až do odvolání pozastaveny

 

Krym

- Od 1. dubna 2016 neposkytujeme přepravu z/na Krym

 

Kuba

- Od 1. února 2016 neposkytujeme přepravu z/na Kubu

- TNT neobsluhuje žádné kubánské ambasády nebo konzuláty kdekoliv na světě

 

Írán

- Od 1. února 2016 neposkytujeme přepravu z/do Íránu

- TNT neobsluhuje žádné íránské ambasády nebo konzuláty kdekoliv na světě

 

Severní Korea

- Přepravu do/ze Severní Koreje neposkytujeme

- TNT neobsluhuje žádné severokorejské ambasády nebo konzuláty kdekoliv na světě

 

Rusko

 

Evropská unie a Spojené státy zavedly sankce proti Rusku. V této souvislosti TNT zavádí tato opatření:

 

 • žádné zboží vojenského charakteru nebude přijato k vývozu do/z Ruska
 • zboží dvojího využití určené příjemcům z armádního sektoru nebude přijato k vývozu do/z Ruska
 • zboží uvedené na přiloženém seznamu položek vztahujících se k ropě a zemnímu plynu vyžaduje pro vývoz do Ruska příslušnou licenci
 • potraviny (včetně potravinových doplňků a ostatních věcí používaných v potravinovém průmyslu)
 • zboží podléhající spotřební dani
 • jakékoliv léky
 • drahé kovy a kameny
 • šperky a bižuterie
 • zvířata
 • zboží podléhající rychlé zkáze (včetně laboratorních vzorků)
 • vojenské vybavení

 

Zobrazit seznam položek

 

Súdán

- Od 1. dubna 2016 neposkytujeme přepravu z/do Súdánu

- TNT neobsluhuje žádné súdánské ambasády nebo konzuláty kdekoliv na světě

 

Sýrie

- Přepravu do/ze Sýrie neposkytujeme

- TNT neobsluhuje žádné syrské ambasády nebo konzuláty kdekoliv na světě