Suurendatud vastutusest

: esmaspäev, 9. aprill 2012


Enhanced Liability - Suurendatud vastutus

TNT suurendatud vastutus katab teie saadetise kogu väärtuse kõikide riskide korral

TNT töö on hoolitseda selle eest, et teie saadetis – olgu see kaup kaubaalusel, pakk või dokument – jõuab alati kohale õigel ajal ja parimas seisukorras. Me võtame seda kohustust tõsiselt. Kuigi me hoolitseme teie saadetise eest alati suurima hoolega, võivad kauba kohale toimetamist mõnikord mõjutada meist sõltumatud asjaolud. Seepärast tagab TNT suurendatud vastutus, et saadetise kadumamineku või kahjustuse korral hüvitatakse teile teie saadetis kogu selle väärtuse ulatuses.

Kui valite TNT suurendatud vastutuse, siis:

  • Saadetise kadumamineku või kahjustuse korral saate te hüvitist kuni kogu teie saadetise väärtuses, pakume teile suurendatud vastutuse katet peaaegu iga tüüpi kaupadele ja dokumentidele rohkem kui 200 riigis ja piirkonnas üle kogu maailma.


Näide hüvitise kohta
TNT suurendatud vastutuse ja meie tavavastutuse kindlustuskatte erinevust on kõige lihtsam selgitada näite abil.

TNT viib arvutitarvikuid sisaldava saadetise, mis kaalub 10 kilo, Frankfurdist Milanosse mööda maanteed. Kahjuks satub veoauto õnnetusse ja saadetis puruneb täielikult. Klient esitab hüvitisnõude 5000€ (kauba tegelik väärtus).

Transporditav kaup

Tavavastutus

TNT suurendatud vastutus

Arvutitarvikud
Kaal = 10 kilo

Väärtus = 5000€

Kooskõlas rahvusvaheliste maanteeveo kokkulepetega on kindlustushüvitis tavavastutuse korral ligikaudu 10€/kilo

Hüvitis = 100€

Klient ostis TNT suurendatud vastutuse väärtuses 5000€

Hüvitis 5000€


Kõrge väärtusega saadetise puhul Enhanced Liability lisateenusele kulutatud raha tasub end vigastuse või kaotsimineku korral suuresti ära.

Saadetise tüüp

Lisateenuse tasu

Maksimaalne kindlustusväärtus

Kauba- ja dokumendisaadetised 1% saadetise väärtusest (minimaalselt 25,56€) 25000€


Vastutuse suurendamine on lihtne nagu 1-2-3.


Head nõuanded

Pakkige oma saadetis korralikult, et selle sisu oleks transpordi ajal kaitstud.

Lisage saadetisele täielik ja täpne saaja aadress.

Kirjeldage saadetise sisu, et me saaksime anda teile nõu, kas saadetis vajab erikäitlemist.

Kui tegemist on suure riskiga kaupade või üle 25000€ väärtusega saadetistega, küsige TNT-st nõu.

Et kindlustada automaatselt oma tavapärane saadetiste voog, võtke palun ühendust TNT esindajaga ja küsige personaalset pakkumist.

Vaadake oma kohalikult TNT veebilehelt järgi, kas kaupadele, mida te saadate eri piirkondadesse, on võimalik saada suurendatud vastutuse kate.


Kui otsustate oma kaupadele rakenduvat vastutuse määra mitte suurendada
Teie saadetise tegelik väärtus võib olla tuhanded eurosid, aga tavavastutus saadetise kadumamineku või kahjustuse korral katab umbes 10€/kg maanteeveo ja 20€/kg õhuveo korral. Kui ostate TNT suurendatud vastutuse, kaetakse teie kaupade kogu väärtus.

Hüvitisnõude esitamine

Hüvitisnõude esitamise korda kirjeldatakse meie kaubaveo tingimuste 17. punktis. On ebatõenäoline, et teie saadetis läheb kaduma või saab kahjustatud, aga kui see juhtub, palun teatage meile sellest kirjalikult 21 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil saadetis kohale toodi või oleks pidanud kohale toodama.

Suure riskiga kaubad
Mõnede kaupade puhul on varguse või kahjustuse risk tavalisest suurem ja selliste kaupade puhul tuleb vastutuse suurendamine eelnevalt heaks kiita. Võtke ühendust oma kohaliku TNT esindusega ja küsige, kas järgmisi suure riskiga kaupu on võimalik kindlustada:

- ohtlik kaup
- taarata kaup
- kariloomad, tõuloomad ja muud elusloomad
- väärismetallid ja -kivid, ehted ja kellad
- antiik- ja kunstiesemed
- dokumendid, raha ja väärtpaberid
- purunevad esemed, nagu klaas, pudelid jne
- arhitektuursed maketid ja prototüübid
- tubakas, sigaretid ja alkohol
- tulirelvad, külmrelvad ja laskemoon
- kergriknev kaup, mida transporditakse mehaaniliste seadmete abil kontrollitavas veoseruumis
- mootorsõidukid
- heategevus- ja humanitaarabikaubad
- karusnahad ja karusnahksed rõivad
- sülearvutid
- plasma- ja LCD-kuvarid

Geograafilised piirangud
TNT suurendatud vastutus ei kata praegu saadetiste kohaletoimetamist järgmistesse riikidesse*:

- Afganistan
- Alžeeria
- Kongo Demokraatlik Vabariik
- Kongo Vabariik
- Iraak
- Côte d’Ivoire (Elevandiluurannik)
- Libeeria
- Myanmar
- Nigeeria
- Põhja-Korea
- Pakistan
- Somaalia
- Sudaan

* See nimekiri võib muutuda.

Kui te soovite saata saadetise mõnda neist riikidest, võtke palun ühendust oma kohaliku TNT esindajaga.

Erandid
TNT suurendatud vastutus ei kata teatavaid kulusid ja olukordi, nagu näiteks:

  • järelkulud (juhtumi kaudse tagajärjena tekkivad kulud)
  • kliendi või kolmandate isikute tegematajätmine, nagu TNT kaubaveo tingimustes kirjeldatud kliendi kohustuste rikkumine (näiteks saadetis ei ole korralikult pakitud või juhtnöörid ei ole õiged)
  • saadetis sisaldab mõnda keelatud esemetest, isegi juhul, kui TNT on saadetise vastu võtnud.

Suurendatud vastutuse ülevaade TNT kodulehel