Litium-akut ja -patterit on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi lento- ja maantiekuljetuksissa. Tästä syystä sekä ulkomaan että kotimaan litium-akku- ja -patterilähetykset vaativat tarkkoja merkintöjä sekä rahtikirjaan että kaikkiin lähetyksen sisältämiin paketteihin. Kun IATA DGR ja ADR -säännökset "Excepted Lithium Batteries..." -lähetyksille täyttyvät, voidaan niitä kuljettaa TNT:n lento- ja maantieverkostossa.

Mikäli haluat lähettää litium-akkuja tai -pattereita Euroopan ulkopuolelle, otathan aina yhteyttä asiakaspalveluumme.

Varmistaaksemme lähetysten viiveettömän kulun ja pystyäksemme vastaamaan lauttayhtiöiden vaatimuksiin, pyydämme asiakkaitamme toimittamaan kopiot litium-akkujen ja -pattereiden kuljettamiseen liittyvistä dokumenteista sekä rahtikirjasta vientiosastollemme lähetyksen noutopäivänä klo 17 mennessä. Huomioithan, että alkuperäisten litium-akkujen ja -pattereiden kuljettamiseen liittyvien dokumenttien tulee kulkea lähetyksen mukana lähettäjältä vastaanottajalle. Tarvittavista kuljetusasiakirjoista tietoa sivulla alempana.
> Vientiosastojen yhteystiedot

Litium-akut ja -patterit luokitellaan ioni- (ion) ja metalli- (metal) akkuihin ja pattereihin. Näitä käytetään mm. kannettavissa tietokoneissa, kännyköissä, MP3- ja DVD-soittimissa, digikameroissa sekä GPS-laitteissa. Kuljetuksien säännökset määrittävät merkinnät, pakkausryhmät ja -ohjeet sen mukaan kuljetetaanko akku/patterit erikseen laitteen sisällä tai sen yhteydessä. Lisäksi kuljetuksen merkintöihin, pakkausryhmiin ja -ohjeisiin vaikuttavat lähetyksen akku-/patteri-/kennomäärä sekä akun/patterin/kennon maksimiteho.

Litium-akut ja -patterit vaarallisina aineina

Jos lähetyksessä olevan akun/patterin/kennon maksimitehomäärä ylittää maksimiarvot, luokitellaan lähetys täysin säännöstellyksi vaaralliseksi aineeksi ja lähettäjällä tulee olla TNT:n erikseen myöntämä lupa vaarallisten aineiden kuljettamiselle.

Maksimiwattituntiluokitus  
ionikenno     20 wattituntia
ioniakku 100 wattituntia
   
Maksimilitiumpitoisuus (litiumin kokonaismäärä)  
metallikenno 1 gramma
metalliakku 2 grammaa

 

Litium-akut ja -patterit "Excepted Lithium Batteries..." -lähetyksinä

Huomioi seuraavat merkintä- ja lähetysohjeet:

Merkinnät TNT:n rahtikirjassa 

UN3480 Lithium ION batteries

 • Irralliset litiumakut on kielletty TNT:n lentoverkostossa.
 • Lähettäjän yhteystietoihin tulee aina merkitä puhelinnumero mahdollisia lisäkysymyksiä varten.
 • Vaarallisia aineita koskevaan kysymykseen tulee vastata YES.
 • Special Delivery Instructions -kohdassa tulee olla merkintä "Lithium Ion Batteries in compliance with Section II of PI965".

UN3481 Lithium ION batteries contained in equipment

 • Lähettäjän yhteystietoihin tulee aina merkitä puhelinnumero mahdollisia lisäkysymyksiä varten.
 • Vaarallisia aineita koskevaan kysymykseen tulee vastata YES. (Ei koske paketteja, joissa on enintään 4 kennoa tai 2 akkua laitteessa kiinni.)
 • Special Delivery Instructions -kohdassa tulee olla merkintä "Lithium Ion Batteries in compliance with Section II of PI967". (Ei koske paketteja, joissa on enintään 4 kennoa tai 2 akkua laitteessa kiinni, tai nappiparistoja jotka on kiinnitetty laitteeseen, mukaan lukien piirilevyt.)

UN3481 Lithium ION batteries packed with equipment

 • Lähettäjän yhteystietoihin tulee aina merkitä puhelinnumero mahdollisia lisäkysymyksiä varten.
 • Vaarallisia aineita koskevaan kysymykseen tulee vastata YES.
 • Special Delivery Instructions -kohdassa tulee olla merkintä "Lithium Ion Batteries in compliance with Section II of PI966".

UN3090 Lithium METAL batteries

 • Irralliset litiumakut on kielletty TNT:n lentoverkostossa.
 • Lähettäjän yhteystietoihin tulee aina merkitä puhelinnumero mahdollisia lisäkysymyksiä varten.
 • Vaarallisia aineita koskevaan kysymykseen tulee vastata YES.
 • Special Delivery Instructions -kohdassa tulee olla merkintä "Lithium Metal Batteries in compliance with Section II of PI968".

UN3091 Lithium METAL batteries contained in equipment

 • Lähettäjän yhteystietoihin tulee aina merkitä puhelinnumero mahdollisia lisäkysymyksiä varten.
 • Vaarallisia aineita koskevaan kysymykseen tulee vastata YES. (Ei koske paketteja, joissa on enintään 4 kennoa tai 2 akkua laitteessa kiinni.)
 • Special Delivery Instructions -kohdassa tulee olla merkintä "Lithium Metal Batteries in compliance with Section II of PI970". (Ei koske paketteja joissa on enintään 4 kennoa tai 2 akkua laitteessa kiinni, tai nappiparistoja jotka on kiinnitetty laitteeseen, mukaan lukien piirilevyt.)
UN3091 Lithium METAL batteries packed with equipment
 • Lähettäjän yhteystietoihin tulee aina merkitä puhelinnumero mahdollisia lisäkysymyksiä varten.
 • Vaarallisia aineita koskevaan kysymykseen tulee vastata YES.
 • Special Delivery Instructions -kohdassa tulee olla merkintä "Lithium Metal Batteries in compliance with Section II of PI969".

Pakkausvaatimukset

Kaikki pakkaamiseen ja lähetyksen mukaan liitettäviin asiakirjoihin liittyvät vaatimukset on määritetty kunkin UN-numeron pakkausohjeissa.

UN-numero IATAn pakkausohje
UN3480 Lithium ION batteries 965 (Section II)
UN3481 Lithium ION batteries contained in equipment 967 (Section II)
UN3481 Lithium ION batteries packed with equipment 966 (Section II)
UN3090 Lithium METAL batteries 968 (Section II)
UN3091 Lithium METAL batteries contained in equipment 970 (Section II)
UN3091 Lithium METAL batteries packed with equipment 969 (Section II)

 

Litium-akkuja tai -pattereita sisältävän lähetyksen käsittelymerkki

Pakkausohjeen mukaisesti litium-akkuja tai -pattereita sisältävään lähetykseen tulee liittää oheinen käsittelymerkki, jossa tulee olla kuvanmukainen punainen vinoraidoitus. Teksti ja symbolit ovat tarrassa mustalla värillä valkoisella pohjalla. Tarran minimimitat tulee olla 120 x 110 mm. (Ei koske paketteja joissa on enintään 4 kennoa tai 2 akkua laitteessa kiinni, tai nappiparistoja jotka on kiinnitetty laitteeseen, mukaan lukien piirilevyt.)

Lähettäjä täydentää tarran kirjoittamalla tähdellä (*) merkittyyn kohtaan kuvan ja tekstin välissä lähetyksen sisällön “Lithium ION Battery” tai “Lithium METAL Battery" sekä lähettäjän puhelinnumeron puhelinnumerolle varattuun kohtaan (merkitty mallissa xxx.xxx.xxx).

Tulosta englanninkielinen pakkausohje ja lähetysasiakirja litium-akkuja ja/tai -pattereita sisältäville lähetyksille (pdf-tiedosto, päivitetty 6.7.2015)

Mikäli lähetys ei täytä ”Excepted Lithium Batteries...” -vaatimuksia, ei lähetystä voida ottaa kuljetettavaksi. Lisätietoja vaarallisten aineiden kuljetuksista Dangerous Goods Management Finland Oy, www.dgm.fi ja Finsecpro Ltd, www.finsecpro.com..

Käsittelymerkkiä ja lähetysasiakirjaa ei vaadita pakkauksilta jotka sisältävät 4 kennoa tai 2 akkua (tai vähemmän) laitteessa kiinni, eikä nappiparistoilta jotka on kiinnitetty laitteeseen (mukaan lukien piirilevyt)

Tulosta pakkausohje litium-akkuja ja/tai -pattereita sisältävälle lähetykselle (pdf-tiedosto, päivitetty 16.6.2015)