Suunnittele lähetys ajoissa parhaimman lähetys- ja kuljetustavan löytämiseksi.

Huomioi kaikki voimassa olevat IATA:n ja ADR:n määrittelemät vaatimukset. Kaikki tarpeelliset tiedot kuljetuksesta tulee toimittaa etukäteen TNT:lle, jotta kuljetusta koskevat etukäteisjärjestelyt voidaan tehdä ajoissa.

Pakkaa oikein

Oikeantyyppinen pakkaus sekä oikein toteutettu pakkaaminen ovat oleellinen osa turvallista kuljettamista.

Yleisinä pakkausmääräyksinä voidaan listatata mm. seuraavat asiat:

 • Pakkauksen tulee olla niin suljettu ja sellainen, ettei lähetysvalmiin kollin sisällöstä voi päästä mitään ulos normaaleissa kuljetusolosuhteissa tärinän vaikutuksesta tai lämpötilan, kosteuden tai paineen muutoksen vaikutuksesta.
 • Kollin ulkopinnalla ei saa olla vaarallista ainetta.
 • Pakkausmateriaali ei saa reagoida vaarallisesti kuljetettavan aineen kanssa.
 • Pakkausten tulee pääsääntöisesti olla testatun ja hyväksytyn rakennetyypin mukaisia.
 • Nesteille tulee jättää riittävän suuri tyhjä tila varmistamaan, että mahdolliset lämpötilan muutoksesta tapahtuvat nesteen laajenemiset eivät aiheuta nestevuotoja.
 • Sisäpakkaukset on asetettava ulkopakkaukseen siten, että ne eivät voi rikkoutua tai muuten vahingoittua normaaleissa kuljetusolosuhteissa, tai että niiden sisältö ei voi vuotaa ulkopakkaukseen. Sisäpakkaukset, jotka voivat helposti rikkoutua on pakattava sopivaa sulloainetta käyttäen ulkopakkaukseen.
 • Pakkaukset tulee myös merkitä kuljetussäädösten mukaisesti.

Huomioitavaa

 • Lähettäjä on vastuussa lähetyksen sisällön oikeanlaisesta aineiden tunnistamisesta, luokittelusta, pakkaamisesta, merkitsemisestä, dokumentoinnista, vaadittavista kuljetusasiakirjoista sekä kuljetettavan aineen ilmoittamisesta kuljetusyhtiölle (TNT:lle),
 • TNT kuljettaa vain tiettyjä vaarallisia aineita.
 • TNT ei anna vaarallisia aineita sisältävälle lähetykselle kuljetusaikatakuuta (poikkeuksena hillihappojää- eli Dry Ice -kuljetukset, biologiset aineet UN 3373 -lähetykset sekä Special Services -palveluna kuljetettavat lähetykset).
 • Jäähdytys- tai suoja-aineina käytettäviä vaarallisia aineita sisältävät pakkaukset on merkittävä aineen virallisella nimellä, ja sen jälkeen on lisättävä sana: ”JÄÄHDYTYSAINEENA” tai ”SUOJA-AINEENA”. Tekstin on oltava lähettäjämaan virallisella kielellä ja ellei tämä kieli ole englanti, ranska tai saksa, niin sen on oltava myös englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, elleivät asianomaisten maiden sopimukset toisin määrää. Jäähdytysaineena englanniksi = as coolant, suoja-aineena = as conditioner.

Tutustu myös...

hyödyllisiin pakkaamisvinkkeihin, joiden avulla varmistat, että lähetyksesi pääsee perile vahingoittumattomana.