Brandstoftoeslag

Brandstoftoeslag

Tarief van de brandstoftoeslag:

3 december 2017 - 30 december 2017: 14,50%
29 oktober 2017 - 02 december 2017: 14,00%
1 oktober 2017 - 28 oktober 2017: 13,75%
3 september 2017 - 30 september 2017: 13,25%

De geïndexeerde toeslag is gebaseerd op de "London Brent Crude oil spot price". De toeslag wordt maandelijks aangepast op basis van een afgerond gemiddelde van de constante prijs voor een vat ruwe olie, zoals deze wordt gepubliceerd door de Wereldbank. Klik hier om de laatste data van hun website te downloaden. Ruwe olie is het basismateriaal voor de productie van vliegtuigbrandstof en vrachtwagen diesel. Dit wordt voor Europa, waar TNT beschikt over een uitgebreid netwerk voor lucht- en wegvervoer, als een eerlijke indexbasis beschouwd.

 

Wees u ervan bewust dat de gehanteerde index voor de berekening van de brandstoftoeslag steeds van één maand ervoor is. De gemiddelde brandstofprijs van de maand april zal bijvoorbeeld in de tweede week van mei worden gepubliceerd en in de brandstoftoeslag van juni worden verrekend.

TNT past de brandstoftoeslag maandelijks aan op basis van de London Brent Crude oil spot price, volgens onderstaande schaal:

Met ingang van 1 januari 2018 zal de door TNT gehanteerde index die wordt gebruikt voor het berekenen van de brandstoftoeslag veranderen. Bekijk de wijziging per 1 januari 2018.
 

Opmerking: TNT behoudt zich het recht voor om de index en de tabel voor de berekening van de brandstoftoeslag te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Zowel het bedrag als de duur van de toeslag zullen door TNT naar eigen goeddunken worden bepaald.


We adviseren u regelmatig deze pagina te bezoeken voor een update van de brandstoftoeslag.