Oświadczenie o poufności

 1. Niniejsze oświadczenie przedstawia politykę i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na naszej witrynie internetowej. Głównym przedmiotem naszej działalności są usługi z zakresu dostawy ekspresowej. Polityka ochrony prywatności obejmuje nas, naszą firmę oraz witrynę internetową.
 2. „Dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące osoby żyjącej, która na podstawie wspomnianych informacji lub tychże informacji i innych danych będących lub mogących się znaleźć w naszym posiadaniu, może zostać zidentyfikowana.
 3. Nasza polityka zakłada podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu zagwarantowania rzetelnego i zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich danych osobowych, będących w naszym posiadaniu. Podejmiemy wszelkie niezbędne starania w celu realizacji powyższej polityki. Wszyscy nasi pracownicy oraz osoby przetwarzające dane, które mają dostęp do danych osobowych są zobowiązane do przestrzegania poufności Państwa danych.
 4. Możecie Państwo odwiedzać i przeglądać witrynę internetową firmy TNT bez pobierania i zachowywania przez nas danych osobowych innych, niż adres IP logującego się użytkownika oraz informacje na temat sesji, takie jak czas trwania wizyty i rodzaj używanej przeglądarki.
 5. Wszelkie zebrane przez nas dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów świadczenia naszych usług, przy czym nie będziemy przechowywać ich dłużej, niż jest to prawnie dopuszczalne oraz niezbędne dla realizacji ww. celu.
 6. Możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe, które Państwo dobrowolnie podacie podczas korzystania z witryny oraz/ lub usług. Tam, gdzie zbieramy wspomniane informacje, wyraźnie przedstawiamy ich charakter oraz ściśle określony cel (cele), do którego są lub mogą zostać wykorzystane oraz oferujemy Państwu możliwość rezygnacji z ich podawania.
 7. Podczas przeglądania przez Państwa tej strony internetowej możemy zapisywać pewne informacje na Państwa komputerze. Są one zapisywane w postaci pliku „cookie”. Cookie to niewielki plik danych, tworzony na komputerze osobistym. Firma TNT korzysta z plików cookie w celu przechowywania informacji, które następnie służą stronie internetowej do zapewnienia użytkownikowi lepszego wrażenia poprzez ułatwienie korzystania ze strony. Informacje przechowywane w pliku cookie użytym na stronie internetowej dotyczą wyłącznie technicznych aspektów korzystania ze strony internetowej. Żaden z plików cookie tnt.com ani jego wykorzystywanie nie powoduje przekazania jakichkolwiek informacji firmie TNT. Plik cookie jest dostępny wyłącznie dla strony www.tnt.com. Żadne osoby trzecie nie uzyskają dostępu do informacji przechowywanych w pliku cookie, a TNT nie będzie przekazywać zawartości pliku cookie osobom trzecim. Większość przeglądarek stosuje opcję akceptacji plików cookie jako ustawienie domyślne. Pliki cookie są powszechnie używane i są ogólnie przyjęte za akceptowalne. Jeżeli wolą Państwo nie akceptować plików cookie lub otrzymywać ostrzeżenie w przypadku stosowania pliku cookie, mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej stosownie do swoich preferencji. Pliki cookie, tworzone przez stronę internetową, mają na celu ułatwienie korzystania z tej strony; jeżeli dany użytkownik lub lokalny administrator wyłączy stosowanie plików cookie, strona będzie nadal działać, z wyłączeniem funkcji ułatwienia. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat plików cookie wykorzystywanych przez tę stronę internetową, należy kliknąć tutaj.
 8. W celu realizacji usług dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Korzystając z usług wyrażacie Państwo zgodę na tego rodzaju przekazanie. Ponadto, jeżeli umieszczacie Państwo dane osobowe w powszechnie dostępnych miejscach witryny, dane te mogą być odczytywane przez osoby w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których nie obowiązują tak kompleksowe przepisy o ochronie danych, jak w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 9. Będziemy na bieżąco monitorować przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa miejscowego przez osoby trzecie (takie jak dostawcy i kontrahenci), przetwarzające przechowywane przez nas dane osobowe.
 10. Możemy od czasu do czasu wykorzystywać Państwa dane osobowe do przekazywania Wam telefonicznie, faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną informacji na temat naszej firmy, specjalnych ofert oraz innych danych, które mogą być dla Państwa przydatne. Jeżeli nie chcecie Państwo otrzymywać wspomnianych informacji, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym biurem TNT.
 11. Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością. Nie odpowiadamy za treść wspomnianych stron ani za ich politykę ochrony prywatności, jak również za dane osobowe, które strony te mogą pobierać lub umieszczać w Państwa komputerze.
 12. Możecie Państwo sprawdzić, jakie informacje przechowujemy na Wasz temat, kontaktując się z lokalnym biurem TNT. Uwzględnimy Państwa żądanie w terminie 10 dni. Gdybyśmy nie mogli ujawnić Państwa danych osobowych, podamy powody każdej tego rodzaju odmowy.
 13. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas Państwa danych osobowych są nieprawidłowe lub wymagają aktualizacji lub też życzycie sobie Państwo, abyśmy usunęli jakiekolwiek informacje, prosimy o kontakt z lokalnym biurem TNT. W celu umożliwienia nam spełnienia tej prośby możemy zażądać od Państwa przedstawienia dodatkowych informacji lub identyfikacji.
 14. Uważamy nasze bazy danych zawierające informacje o klientach (które mogą obejmować Państwa dane osobowe) za cenny element aktywów. W przypadku sprzedaży lub przekazywania przez nas dowolnych aktywów handlowych na rzecz osób trzecich, może to obejmować sprzedaż lub przekazanie wspomnianych baz danych.