Dodatek za varnost

Na podlagi nedavno objavljenih incidentov pri mednarodnem prevozu pošiljk, ki so vsebovale eksplozivne naprave, TNT uvaja dodatne varnostne ukrepe za varovanje vaših pošiljk. Zaradi dodatnih procesov, aktivnosti in investicij s strani našega podjetja, smo uvedli dodatek za varnost. 

Dodatek bo obračunan pri vseh mednarodnih pošiljkah, poslanih s storitvami Express, Economy Express in s Posebnimi storitvami (Special Services) in sicer 0,05€ na kilogram* oziroma minimalno 0,50€ in maksimalno 10,00€ na pošiljko.

* obračunana teža