Nedanstående avgifter tillkommer på alla försändelser som skickas med TNT.
 


Bränsletillägg

Eftersom bränslepriset ständigt flukturerar använder TNT ett indexbaserat bränsletillägg för alla leveranser tills vidare. Det här ger våra kunder en rättvis och tydlig prissättning av bränslekostnader. Mer information om TNT:s bränsletillägg över hela världen.

 
Enhanced security surcharge - Avgift för utökade säkerhetsåtgärder

På grund av de senaste händelserna med transporter innehållande olagliga sprängmedel, nödgas TNT vidta utökade säkerhetsåtgärder.
För att delvis täcka kostnaderna för de ytterligare procedurer, aktiviteter och investeringar som TNT nu åtar sig tas en säkerhetsavgift ut