TNT Express accepterar försändelser som antingen använder tillverkarens förpackning eller speditörens förpackning. Läs igenom följande instruktioner för att försäkra dig om att din försändelse hanteras säkert genom vårt system.
 

Visst gods kan kräva specialhantering (Special Handling) pga dess dimensioner eller innehåll.
Avgift för Special Handling kan utgå för din försändelse, se mer information här.

För mer information om maxvikt och destinationer för våra expresstjänster eller om du vill beställa förpackningar.

Kontakta vår Kundservice 

1. Korrekt förpackning
 

Proper Packaging Utvändig förpackning ska bestå av styvt, tåligt material.

Check the weightKontrollera viktspecifikationen för förpackningen eftersom den här viktgränsen får inte överskridas. Se till att förpackningen inte är skadad (skadad förpackning kan förlora 30-60 % av sin normala hållbarhet) och att alla kartongflikar är intakta.


Proper PackagingDet måste finnas en tillräckligt stor och plan yta på förpackningen där du sätter fast TNT:s fraktsedel eller “routing label” utan att innehållet påverkas. Om det inte finns någon sådan yta, måste paketet placeras inuti ett större förpackning. Tag bort alla gamla etiketter, adresslappar och streckkoder.

Proper PackagingFöremål vars yta kan skadas av självhäftande etiketter eller annan normal hantering ska förpackas i lådor.

 
 

2. Fyllnads- och stötdämpande material
 

Fillers and Cushioning MaterialPlacera ett 5 cm lager av stötdämpande material i botten av kartongen. Ömtåligt och tungt gods kan kräva ytterligare material i botten, sidor och ovansidan av kartongen.

 

Fillers and Cushioning materialOmslut varje enskild artikel med stötdämpande material och placera det i mitten av en kartong. Se till att det är avskilt från andra artiklar och från kartongens sidor, hörn, ovansida och botten.

  Fillers and Cushioning material 

Fyll allt tomrum ordentligt med fyllnadsmaterial och placera ytterligare ett lager stötdämpande material ovanpå godset.

 
Fyllnadsmaterial erbjuder begränsat skydd för tungt gods, exempelvis bildelar. Sådant gods ska transporteras i kraftigt förstärkta kartonger. Små lösa artiklar ska placeras i en slitstark plastpåse som adresseras och sen placeras i en omslutande kartong. 

Tryckt material

Tryckt material som tidningar eller andra publikationer måste förpackas ordentligt för att undvika att det förpackade material blir skadat under transportprocessen. Bind ihop eller plasta in materialet. Fyll sedan botten på kartongen, sidor och ovansida med stötdämpande material. 

Ihoprullat gods

Ihoprullat gods som mattor, textilier eller papper ska vara inplastat med avsändar-/mottagarinformation synligt fastsatt på det utvändiga plasthöljet. Slå in materialet i bubbel- eller förstärkt plast innan du placerar det i en yttre kartong-tub.
  

3. Förslutning av paket
 

Sealing PackagesFörpackningen ska ha en sådan yta att routing label (på en tillräckligt stor och plan yta), fraktsedel eller dokumentfönster kan sättas fast så att streckkoder kan skannas och/eller att TNT:s personal kan utläsa all information. 

Sealing PackagesSe till att försändelsen inte har några skarpa kanter eller utstickande hörn. Täck sådana med korrugerade kartongpaneler eller -stycken för att jämna ut dem. Förslut sedan försändelsen noggrant genom att applicera tre strängar av självhäftande plasttejp som är 5 cm vida på försändelsens ovan- och undersida.

Omslagspapper, hushållsplast, maskeringstejp, snöre eller rep ska inte användas. Papper rivs sönder, snöre och rep fastnar i den automatiska sorteringsutrustningen. TNT förbehåller sig för rätten att neka försändelser förpackade i papper, snöre eller rep.

Sealing PackagesNär kartongen är stängd placerar du en tejpremsa för att sammanfoga de två kartongflikarna, samt ytterligare en remsa på var sida om den första remsan för extra förstärkning. Ju tyngre gods, särskilt publikationer, ju mer tejp behövs. Fäst gärna starka plastremsor i olika riktningar runt kartongen.

Sealing PackagesTänk på: Innan du försluter kartongen placerar du en extra kopia av adressetiketten med avsändarens och mottagarens adress och telefonnummer (eller faxnummer). Du kan även sätta fast ett visitkort eller brevhuvud på kartongen. Det underlättar för oss om den yttre adressetiketten skulle försvinna under transporten.
 

4. Adressering och etikettering
 

Addressing and labellingAnvänd en adressetikett som har både mottagaradress och din returadress tydligt markerad. Inkludera alltid mottagarens postnummer och telefonnummer på fraktsedeln och etiketten. Postnummer måste finnas för gatuadresser och vi levererar inte till postboxadresser.

Använd TNT:s standardetikett och en routing label som är skapad speciellt för det här ändamålet av vår programvara.
Undvik återanvändning av tidigare använda förpackningar för att vara säker på att ditt gods skyddas korrekt. Ta även bort alla gamla transportetiketter från paketet. Både avsändarens och mottagarens adress ska finnas både på paketet och på TNT Express fraktsedel.

Placera TNT:s fraktsedel eller adressetikett på kartongens ovansida. Det här underlättar paketets placering under transport. TNT kan inte garantera att markeringar som ”UP”-pilar eller text som "This End Up" följs. Det beror delvis på att sorteringen sköts maskinellt vid våra sorteringsstationer. Täck aldrig över streckkoder eller låt etiketter skrynklas eller smutsas ned.
 

5. Skicka försändelsen 

Se till att: 

  • Placera TNT:s routing label eller fraktsedel på paketets utsida och på ovansidan av transportcontainern
  • Etiketten är utskriven på en fungerande skrivare. Streckkoden på TNT:s routing label används av oss för att kunna sortera ditt paket till rätt destination. Felaktigt utskrivna etiketter kan inte avläsas och orsakar då förseningar
  • Sätta endast fast en routing label eller fraktsedel på förpackningen.
  • TNT:s routing label stämmer överens med våra specifikationer för streckkodstorlek. Kontakta oss om du är osäker på hur du ska fylla i dokumentationen.

Se till att:

  • inte placera tejp eller packplast över TNT:s routing label eller fraktsedel.
  • inte fästa TNT:s routing label eller fraktsedel så att den hänger över kartongens kanter.
  • inte skrynkla routing label eller fraktsedel. 
  • inte skriva på eller skrapa sönder routing label eller fraktsedelns streckkod. 
      

För att arrangera en upphämtning eller om du vill ha ytterligare information eller hjälp

Kontakta vår Kundservice