Individulla artiklar som väger 70kg eller mer måste pallas för extra stabilitet och säkerhet.
 

Visst gods kan kräva specialhantering (Special Handling) pga dess dimensioner eller innehåll.
Avgift för Special Handling kan utgå för din försändelse, se mer information här.

 
För mer information om maxvikt/maxdimensioner och destinationer för våra Premium Services

Kontakta vår Kundservice 

Packningsinstruktioner:
 

 

Pallar 
Låga bärbara plattformar av trä, plast, metall, fiberplatta eller en kombination av dessa, som är möjliga att hantera med en truck eller pallyft.

 

 

 

 Pallets

 Plattformen måste höja lastat gods minst 15 cm från marken.

 

 

PalletsEuropall (europeisk storlek). Standardpall med måtten 120 cm längd, 80 cm bredd och 15 cm höjd. Lastbar maxvikt som säkert kan lastas på en europall är 1 000 kg, lastbar maxhöjd 180 cm.

Pallar i korrugerad kartong 
Många företag använder idag pallar i korrugerad kartong vid transport av sina produkter. Dessa accepteras för flygtransport och kan vara lika bra som träpallar. I många fall har de en lägre vikt och är lättare att återvinna. De är dock känsligare för väta och kan förlora i styrka om de inte är specialkonstruerade i vattenavstötande material. Den här typen av konstruktion är nödvändig i de allra flesta fall. Försäkra dig om vilka slags förhållanden som pallen kommer att transporteras under och diskutera detta med leverantör före köp.


PalletsLastning:
Använd den metod som ger bästa säkerhet och styrka vid lastning av kartonger på en pall. Kartongerna ska placeras direkt ovanpå varandra för att uppnå maximal pallstyrka.

 

Sammanflätning (tegelstensmetoden): Kartonger får endast sammanflätas när de innehåller helt solida artiklar. 

PalletsPyramidformade pallaster är ett av TNT Express största problem. Avsaknaden av plan yta försvårar annan lastning och utsätter innehållet för skador från andra leveranser.

 

PalletsKartonger som hänger utanför pallens kanter utsätts ofta för skador. Den här metoden rekommenderas inte eftersom hela trycket på lasten minskas.

 


Lårar 

En utmärkt lösning för att skydda sändningen från skador och eventuell förlust. Konstruktionens utförande och material är dock en viktig faktor att tänka på innan. Lårarna är endast så bra som deras svagaste länk och hörnens konstruktion är extra viktig.

Pallets 

Lårarnas konstruktion
Lårar har olika relativa styrkor allt eftersom lastvikten ökar. Det innebär att utformandet och materialet som används i tillverkningen av lårarna måste tas med i beräkningen när det gäller innehållets vikt.

 

  

PalletsOmslutande material 
Omslutande material bildar ett skyddande lager runt godset på samma sätt som lårar. De kan se ut på olika sätt och anpassas efter kundens krav. Fördelen med den här typen av förpackning är att risken för stöld och skador minskar.

 

 

 

PalletsStuvning 
Kartonger som inte är helt fyllda kan snabbt sjunka ihop under annat gods på pallen. En kartong ska beräknas kunna bära 4 till 5 gånger sin egen vikt. Tomrum inuti kartongen reducerar styrkan och kan leda till skador och göra pallen instabil. Försäkra dig om att alla kartonger är fyllda med fyllnadsmaterial och lämpligt stötdämpande material, exempelvis, packskum och korrugerad kartong.

 

Långa objekt 
Långa objekt kräver specialförpackning för att förhindra böjning eller vikning under transporten. Använd förstärkta tuber, styv korrugerad kartong eller träförstärkning. Ett sätt att kontrollera styvheten hos godset är att lyfta materialet i mitten och se hur pass mycket det böjer sig. Förstärk om böjningen är stor. Du kan även läsa mer i vår serviceguide för detaljerad information om maxlängder för transport med TNT.


Tunnor

PalletsSäkra tunnor på pallar 
Vätskefyllda tunnor kan vara extremt tunga och extra vaksamhet krävs så att pallens maxvikt inte överstigs.

 Maximum kg

 

   

 

Pallets - Corrugated SheetKorrugerade kartongark 
Måste placeras mellan tunnan och pallgolvet. Ingen kartongdel får vara mindre än tunnans nederdel. Korrugerade kartongark minskar risken för slitage och punktering

Pallets - Corrugated Sheet

 

 


Pallets - Interface materialAvskiljande material 
Används runt och mellan tunnorna och bör vara något som surrningsmaterial kan sjunka in i, exempelvis trä eller kraftig papp. Det här motverkar stål-mot-stål-kontakt och glidning samtidigt som det sprider trycket från surrningen.

Pallets - Loading the drums Lastning av Tunnor 
Undvik överhäng vid kanterna. Centrera godset i möjligaste mån i mitten på pallen. Flera tunnor bör stuvas ihop så tätt som möjligt så att minsta möjliga pallyta används.


Surrning 
Surrningsmaterial bör vara av stål eftersom det har låg elasticitet. Surra ihop flera tunnor först eftersom det skapar en enhet som är lättare att säkra. Använd avskiljande material under surrningsmaterialet och tunnorna för att minska trycket och undvika glidning. Håll surrningen så nära tunnans sidor som möjligt. På så sätt minskas risken för att lasten förflyttas och surrningsmaterialet skadas. Eventuellt kan detta kräva att surrningen dras mellan pallens trallar istället för på utsidan av pallen.

Pallets - Strapping 

 


Rör

Rör ska förankras till en träpall med lämpligt stödmaterial. De här typerna av försändelser kräver specialpackning för att undvika att godset skadar transportfordon, flygplan eller annat gods under transporten. Exempel på detta, men inte begränsat till, är: rör, stänger och avgassystem.

Pallets - Bundle Buntar: 
Två eller flera artiklar som är sammanbundna. Buntning ökar lastens hållbarhet och minskar risken för förlust eller skada i de fall när lasten separeras från pallen under transport.

Pallets - Blocking materialsSpärrmaterial: 
Används vid packning och lastning av godset för fixering vid pallen under transporten.


Pallets - SecuringSäkring: 
Använd surrningsmaterial för att säkra buntat material vid pallen.

 

Säkring av spolar och rullar 
Dessa artiklar kan röra sig under transporten på grund av deras form. De är svåra att lyfta och flytta utan maskinell utrustning. De måste transporteras antingen på sidan eller framåtriktade. Med hänsyn till vikt och säkerhet måste de också alltid vara säkrade. Det innebär att de alltid måste pallas vid transport.

Pallets - Securing Spools and ReelsSpärrmaterial: Ska placeras tätt intill godset och säkrat för att undvika all slags rörelse.
Fästmaterial: Spik, skruv eller häftklamrar ska användas för säkring av spärrmaterial och gods vid pallen.
Surrningsmaterial: Material av stål är att föredra framför plast och ska fästas där det inte utsätts för skada under transporten. Surrningsmaterialet ser till att godset inte lossnar från spärrmaterialet.