INVESTOR IN PEOPLE OLMANIN BİR ORGANİZASYONA FAYDALARI NELERDİR?


Bazı kuruluşlar Investor in People’ı sadece bir İnsan Kaynakları uygulaması olarak düşünebilirler. Ancak bu yanlış bir düşüncedir. Investor in People, insanına yatırım yaparak işi geliştirmek ve büyütmektir. Faydaları ise her kademede, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar hissedilir.

Investor in People, 1990 yılında İngiltere’de ulusal bir standart olarak doğmuş ve kabul edilmiştir. Ulusal Eğitim Birliği ve İngiltere’de lider kuruluşların personel ve eğitim birimleri ile İngiliz Endüstri Konfederasyonu, Sendikalar Birliği ile Personel ve Gelişim Enstitüsünün ortaklaşa hazırladıkları bir personel kalite standardizasyonudur. Yapılan çalışma İngiltere İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından da desteklenmiştir. Hazırlanan bu çalışma 1991 yılında, Eğitim ve Girişimciler Konseyi ve Yerel Girişimciler Konseyleri tarafından çok yaygın bir biçimde test edilmiştir. Bu çalışma büyük organizasyon, küçük organizasyon, İngiltere ekonomisini temsil eden tüm sektörlerden örnekleme olacak kadar yaygın, İngiltere’nin en başarılı organizasyonları tarafından test edilmiş ve bu Standart tam onayı ve kabulu almıştır.

Bu Standartın çerçevesinde:

 • Bir organizasyon içerisindeki tüm eğitim ve gelişim aktivitelerini iş sonuçları ile birebir bağdaştırır,
 • Eğitim ve gelişim amaçlı ayrılan tüm kaynakların en etkili biçimde kullanılması sağlanır,
 • Eğitim ve gelişim uygulamalarında en iyi uygulamaları tespit ederek, bire bir iş sonuçları ile bağdaştırmaya imkan sağlar.

Investor in People, sonuç merkezlidir, prosedür merkezli değildir. Hem organizasyonun, hem de insanlarının sürekli gelişimi için pratik bir araçtır.

Bu standart, 1995 yılında tekrar değerlendirmeye alınmış ve gelişen iş dünyası ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmıştır.


INVESTOR IN PEOPLE’A NE TÜR ORGANİZASYONLAR DAHİL OLABİLİRLER?

İnsan kalite Standardı olarak tek standart olan Investor in People, insan kaynakları stratejisi ile iş stratejilerinin birbirine entegre olması açısından çok önemli bir rol oynar. Investor in People, insana yapılan yatırımın en yüksek geri dönüşümlü olmasını sağlaması açısından çok önemlidir. Bu sebeple, Investor in People, organizasyonların büyüklüğü, küçüklüğü, faaliyet alanları veya sektörlerine bakmaksızın her tip organizasyon için uygulanabilir niteliktedir. Ancak bu, bu Standardın, tüm organizasyonların eğitim ve gelişim’e yaklaşımlarının aynı olması demek değildir. Investor in People, hedeflenen sonuçlara organizasyonların yapısına uygun ve kendilerine ait yaklaşımlar geliştirmesine müsade eder.

Bu Standard, organizasyonun eğitim ihtiyaçları ile uzun dönem iş hedeflerini birbirine bağlar ve insana yapılan yatırımın en verimli biçimde geri dönüşümüne büyük önem verir. Bu, harcanan kaynakların daha fazlalaştırılması değil, zaten mevcut kullanılan kaynakların daha verimli kullanılmasıdır.

INVESTOR IN PEOPLE OLAN BIR ORGANİZASYONUN DİĞERLERİNDEN FARKI NEDİR?

Investor in People olan organizasyonların en azından bir tane ortak noktaları vardır; o da insana yapılan yatırımın pozitif iş sonuçları olarak neticeleneceğine dair olan kuvvetli inançlarıdır.

Bu geri dönüşler çoğunlukla:

 • Kalite ve müşteri hizmetlerinde iyileşme
 • Masrafların düşmesi
 • Personel beceri, yetkinlik ve şirkete bağlılığında artış
 • Tüm organizasyon içerisinde daha etkin iletişim

şeklinde olmaktadır.

Investor in People olan diğer organizasyonlar arasında diğer ortak benzerlikler ise:

 • Anlaşılan ve paylaşılan ortak hedef ve vizyon,
 • İşin kuvvetli olduğu taraflarının belirlenip, mevcut ekibin nasıl daha fazla kuvvetlendirileceği konusuna odaklanılması,
 • Değişen rekabet koşullarına daha hızlı ayak uydurulması ve gerektiği durumlarda daha kolay yeniden yapılanma ve plana göre görev değişikliği uygulamaları gerçekleştirebilmesi,
 • Organizasyonun gelişimi ile ilgili her kademede sürekli bilgilendirme yapılması,
 • Kalite ve müşteri hizmetlerinde sürekli bir mükemmeliyete ulaşma çabası gösterilmesi,
 • Düzenli iletişim, düzenli iş performansı değerlendirmeleri ve maliyet kontrolü yapılması,
 • Sorumlulukları delege edilmesi, insan gücünün kuvvetlendirilmesi ve kişilere multi-beceri kazandırarak esneklik sağlanması,
 • Değişen teknoloji ve müşteri isteklerine esnek yaklaşımlar gösterebilecek, beceri sahibi insan gücü hedeflenmesi,
 • Organizasyonun sürekli gelişimine ve yeni değişikliklere katkıda bulunan insan gücünün oluşması,
 • Yeni fikirlerin yerleştirilmesine hevesli ve bunların işin her alanına uygulanabilmesi,
 • Temel hedef Toplam Kalite Yönetiminin oluşturulup, ömür boyu sürecek olan öğrenim sürecine girilmesi.

Investor in People olan bir organizasyonun içerisinde, insanları yapılan işe bifiil iştirak etmesine destek olacak sistem ve prosedürler vardır; bunu da:

 • Organizasyon iş planının sunar, hedeflerini açıklar ve insanlara kişisel hedefler vererek,
 • İnsanlara net hedefler vererek, bu hedeflere ulaşma neticelerini yüz yüze resmi görüşmeler neticesinde değerlendirerek,
 • Yönetim Beceri ve yetkinlikler konusunda sürekli eğitim ve gelişim desteği vererek,
 • Verilen eğitim ve gelişim desteği neticesinde öğrenilen teorik bilgilerin pratik kullanımına izin ve imkan vererek,

Organizasyona ve göreve olan bağlılığın artması, kişilerin katılımı,becerilerin ve sahiplenmenin artması ve “öğrenen organizasyon” olma yolunda verilebilecek her türlü imkanı sağlayarak,