TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

 

Chắc chắn chúng tôi có thể

Văn hóa của chúng tôi tại Chuyển Phát Nhanh TNT từ lâu đã đặc trưng bởi thái độ và tinh thần mạnh mẽ - "có thể làm được” - một thái độ mà chúng tôi dựa vào để giải quyết các vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày và chịu trách nhiệm với các bên liên quan và ngoài TNT Express.

Nhiệm vụ

Chúng tôi là một đội ngũ toàn cầu được uỷ quyền kết nối kinh doanh, thị trường và con người một cách bền vững.

Tầm nhìn

Là công ty chuyển phát nhanh đáng ngưỡng mộ nhất

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi đam mê khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi chăm sóc cho mọi người

Chúng tôi giữ lời hứa của chúng tôi

Chúng tôi có một tinh thần “có thể làm được”

Giá trị cốt lõi

Cam kết về con người

Làm việc cùng nhau

Xây dựng mối quan hệ với các đối tác địa phương và toàn cầu

Chuyển phát trải nghiệm cam đến khách hàng