QUY ĐỊNH VỀ PHÍ TRẢ HÀNG VÀ PHÍ LƯU KHO HÀNG NHẬP

 

Định nghĩa:

STT

Mục

Mô tả và định nghĩa

Ghi chú

1

Lô hàng hoàn trả

Hàng xuất quốc tế và nội địa đã được nhận bởi nhân viên giao nhận TNT và phải trả lại cho khách hàng vì:

(1) Hàng không gởi được trong vòng 7 ngày làm việc do chứng từ gởi hàng thiếu hoặc không chính xác, hoặc  

(2) Theo yêu cầu của người gởi.

Hàng dự định được gởi đi từ một trong những văn phòng của công ty TNT VN

Hàng nhập quốc tế đã được nhận vào VN nhưng phải trả lại người gởi

Hàng từ hệ thống TNT nhập khẩu vào VN

2

Lô hàng lưu kho

Hàng nhập quốc tế đã được nhận vào VN nhưng không hoàn thành thủ tục hải quan  trong vòng  3 ngày làm việc (không kể ngày hàng đến) vì những lý do như:

 (1) thông tin hoặc chứng từ để làm thủ tục hải quan không đầy đủ, chính xác, hoặc

(2) Theo yêu cầu của người nhận/người gởi.

Hoặc hàng đã được thông quan nhưng khách hàng vì lý do nào đó chưa nhận hàng và hàng vẫn được giữ tại kho TNT.

 

 

Lệ phí trả hàng:

Phân loại

Phí

Nước gởi là VN

(Hàng nội địa và hàng xuất quốc tế)

Lệ phí tính bằng cước 2 chiều của lô hàng nội địa (người gởi là TNT VN, người nhận là khách hàng - người gởi của lô hàng nguyên thủy). Nếu khách hàng đến kho TNT để nhận hàng lại, cước 1 chiều sẽ được tính.

 

Hàng gởi từ đầu ngoài

(Hàng nhập vào VN)

Lệ phí là cước lô hàng quốc tế, người nhận trả tiền (người gởi là TNT VN, người nhận là khách hàng - người gởi của lô hàng nguyên thủy)

 

Điều kiện và cách tính phí lưu kho hàng nhập quốc tế:

Loại lưu kho

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá

(chưa VAT)

Hàng thông thường

Giá tối thiểu

/1 lô hàng

110.000 VND

Tính từ ngày làm việc thứ năm (5) kể từ khi hàng đến VN

kg/ngày

75 kg đầu tiên của lô hàng: 5.300VND/kg/ngày

Từ 76kg – 300kg: mỗi kg (vượt trên 75kg đầu tiên): 2.400VND/kg/ngày

Từ 301kg – 500kg: mỗi kg (vượt trên 300kg đầu tiên): 1.700VND/kg/ngày

Từ 501kg – 1.000kg: mỗi kg (vượt trên 500kg đầu tiên): 1.100VND/kg/ngày

Từ 1.001kg – 5.000kg: mỗi kg (vượt trên 1.000kg đầu tiên): 700VND/kg/ngày

Từ 5.001kg trở lên: mỗi kg (vượt trên 5.000kg đầu tiên): 500VND/kg/ngày

 

Hàng cần bảo quản lạnh

Giá tối thiểu

/1 lô hàng

213.000 VND

Tính từ ngày đầu tiên yêu cầu giữ lạnh

kg/ngày

8.500 VND

* TNT VN sẽ tư vấn phí lưu kho cho khách hàng trong tất cả các trường hợp.

* Ngày làm việc là các ngày trong tuần trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.

Quy định mới này được chính thức áp dụng từ ngày 01/3/2011.

 

 

Để biết thêm thông tin:

 

Thư gửi khách hàng