ตรวจสอบสถานะภาพการจัดส่ง

ตรวจสอบสถานะภาพการจัดส่ง

เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายสูงสุด เราจึงได้ออกแบบระบบ tracking ที่ไม่ซับซ้อนให้ท่านใช้งานได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบว่าสินค้าของท่านถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อย และทราบชื่อผู้รับสินค้า รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถตรวจสอบได้เพียงพิมพ์หมายเลขใบกำกับสินค้า (TNT consignment number ) หรือหมายเลขอ้างอิง (consignment reference) แล้วเลือกคลิกปุ่มที่ต้องการเพื่อตรวจสอบ


ในการตรวจสอบรายการคำสั่งนั้น กรุณาใส่หมายเลขใบนำส่งสินค้า 9 หลัก เช่น 123456781โดยไม่ต้องมีช่องว่าง หากหมายเลขใบนำส่งสินค้าปรากฏหมายเลขที่ซ้ำ้กัน ให้ใส่ตัวอักษรข้างหน้าและหลังหมายเลข 9 หลักนั้น เช่น GE123456781WW เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการใช้งานระบบนี้ กรุณาคลิกที่นี่


หมายเลขใบนำส่งสินค้าหมายเลขอ้างอิง
ลืมหมายเลขของท่าน