Лятна кампания за товарни пратки

Промоционална отстъпка

Общи условия

TNT Express Worldwide B.V. („TNT“) предлага 20% промоционална отстъпка от товарните такси за Economy Express при износ, когато плаща изпращачът. Отнася се само за отговарящи на условията потребители, получили имейл, който ги квалифицира за това, или са били информирани чрез онлайн платформите на TNT. Тази промоционална отстъпка се отнася само за:

  • Пратки Economy Express с тегло над 70 кг (действително и/или обемно тегло), изпратени между 18 юли 2018 г. и 31 август 2018 г., за които се прилагат стандартните общи условия за превоз на TNT („Допустими пратки“). 
  • Тази промоция е само за пратки по износ. Отстъпката се изчислява върху основната такса (по съществуващата тарифа).
  • Допустимите пратки трябва да са заявени преди 31 август.
  • Предложението е валидно за Допустими пратки от България до: Китай и Южна Корея.

Тази промоционална отстъпка се предлага от TNT в следните държави: Австрия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Украйна и Обединеното кралство

  • Услугите с гарантиран час на доставка, опасните товари, обемистите и извънгабаритни пратки са изключени от промоцията.
  • Пратки със Специалните услуги на TNT са изключени от промоцията.

TNT си запазва правото по свое усмотрение да променя условията за тази промоционална отстъпка по всяко време. Промоционалната отстъпка ще приключи автоматично на 31 август 2018 г. в 23:59 ч. централноевропейско време.

Всички права запазени.