เหมาะสำหรับการเดินทางหรือไม่

ปกป้องพัสดุของคุณด้วยการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสม


เรารวบรวมข้อควรจำต่าง ๆ ไว้เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจว่าพัสดุของคุณจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัย โปรดสั่งพิมพ์และแสดงข้อควรจำเหล่านี้ไว้ที่คลังสินค้า ห้องรับส่งพัสดุ หรือสถานที่ทำการบรรจุหีบห่อ

เตรียมการจดั ส่งพสั ดุของคุณเพยี ง 5 ขั้นตอนง่าย ๆ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือแผนกบริการลูกค้าของ TNT