Phù hợp để vận chuyển?

Bảo vệ chuyến hàng của bạn bằng cách đóng gói thích hợp


Chúng tôi đã đưa ra một số lời nhắc nhở để giúp bảo đảm tất cả các chuyến hàng của bạn đến nơi an toàn. Xin hãy in những lời nhắc này ra và trưng bày nó trong nhà kho, phòng thư tín hoặc bất kỳ nơi nào thực hiện công việc đóng gói hàng hóa.

CHUẨN BỊ LÔ HÀNG CỦABẠN VỚI 5 BƯỚC ĐƠN GIẢN

Câu hỏi? Hãy liên hệ với đại diện kinh doanh hoặc dịch vụ khách hàng của TNT.