Press Release


Annual General Meeting of Shareholders - Resolutions

Publish Date : 11 April 2012 16:50 CET -

Nederlandse versie

Amsterdam, 11 April 2012 – TNT Express NV announces that the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) held today adopted the 2011 financial statements and determined the 2011 dividend at € 4.4 cents per ordinary share. After adjusting for the interim dividend of €4.0 cents per ordinary share paid out in August 2011, the final dividend will be €0.4 cents per ordinary share.

During TNT Express' AGM, the following resolutions were also adopted:

  • To release from liability the members of the Executive Board and the Supervisory Board for their tasks in so far as these tasks are apparent from the financial statements.
  • To approve the new remuneration policy for the Executive Board and the amendments to the remuneration policy of the Supervisory Board.
  • To authorise the Board of Management to have the company acquire its own shares to a maximum of 10% of the issued share capital until 11 October 2013.
  • To amend the Articles of Association regarding appointment and removal of Executive and Supervisory Board members.

As per the 2 April 2012 announcement, the appointment of additional Supervisory Board members was neither discussed nor voted upon.

About TNT Express

TNT Express is one of the world’s largest express delivery companies. On a daily basis, TNT Express delivers close to 1 million consignments ranging from documents and parcels to palletised freight. The company operates road and air transportation networks in Europe, the Middle East and Africa, Asia-Pacific and the Americas. It employs 77,000 people and runs a fleet of 30,000 road vehicles and 46 aircraft. TNT Express made €7.2 billion in revenue in 2011.

For more information and inquiries, please contact:

MEDIA RELATIONS

Ernst Moeksis

Director External Communication
Phone: +31 88 393 9323
Mobile: +31 651 189 384
E-mail: ernst.moeksis@tnt.com

Cyrille Gibot

Senior External Communication Officer
Phone: +31 88 393 9300
Mobile: +31 651 133 104
E-mail: cyrille.gibot@tnt.com

INVESTOR RELATIONS

Andrew Beh

Director Investor Relations
Phone: +31 88 393 9500
E-mail: andrew.beh@tnt.com

Jeroen Seyger

Phone: +31 88 393 9500
E-mail: investorrelations@tnt.com


For pictures, videos, and presentations, please visit our press library.

Follow us on Twitter at @TNTExpressNews___________________________________________________________________

Dutch version / Nederlandse versie

In case of discrepancies between the English language of this press release and the Dutch translation, the English language will prevail.

In geval van discrepanties tussen de Engelse tekst van het persbericht en deze Nederlandse vertaling, prevaleert de Engelse tekst.


____________________________________________________________________

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders - Besluiten

Amsterdam, 11 april 2012 - TNT Express NV kondigt aan dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) vandaag de jaarrekening over het boekjaar 2011 heeft vastgesteld. De AVA heeft het 2011 dividend vastgesteld op €4,4 cent per gewoon aandeel. Na correctie voor het interimdividend van €4 cent per gewoon aandeel zoals in augustus 2011 uitgekeerd, zal het slotdividend €0,4 cent per gewoon aandeel bedragen.

De volgende in stemming gebrachte gebrachte voorstellen zijn door de AVA aangenomen:

  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening.
  • De goedkeuring van het nieuwe bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de wijzigingen van de beloning van de Raad van Commissarissen.
  • De machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen door de vennootschap, met een maximum van 10% van de nominale waarde van het totale geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal, tot 11 October 2013.
  • De wijziging van de statuten ten aanzien van de benoeming en het ontslag van leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen.

In lijn met de mededeling van 2 april 2012, is de benoeming van additionele leden van de Raad van Commissarissen niet besproken of in stemming gebracht.

Over TNT Express

TNT Express is een van 's werelds grootste express bezorgbedrijven. Dagelijks bezorgt TNT Express nabij de 1 miljoen zendingen variërend van documenten en pakketten tot vracht op paletten. De onderneming biedt toegang tot netwerken in weg- en luchtvervoer in Europa, het Midden Oosten en Afrika, Azië-Pacific en Noord- en Zuid-Amerika. TNT Express heeft 77,000 medewerkers en een vloot van 30,000 voertuigen en 46 vliegtuigen. In 2011 bedroeg de omzet €7.2 miljard.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

MEDIA RELATIONS

Ernst Moeksis

Director External Communication
Phone: +31 88 393 9323
Mobile: +31 651 189 384
E-mail: ernst.moeksis@tnt.com

Cyrille Gibot

Senior External Communication Officer
Phone: +31 88 393 9300
Mobile: +31 651 133 104
E-mail: cyrille.gibot@tnt.com

INVESTOR RELATIONS

Andrew Beh

Director Investor Relations
Phone: +31 88 393 9500
E-mail: andrew.beh@tnt.com

Jeroen Seyger

Phone: +31 88 393 9500
E-mail: investorrelations@tnt.com


Voor afbeeldingen, video’s en het laatste nieuws over TNT Express, kunt u terecht in de TNT Express online press room.

Follow us on Twitter at @TNTMediahub

Page publication date: 11 April 2012 16:50 CET