Press Release


AVA van TNT Express stelt jaarrekening 2013 vast

Publish Date : 09 April 2014 15:20 CET -

English version

Amsterdam, Nederland

TNT Express NV maakt bekend dat de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2013 heeft vastgesteld en dat het dividend over 2013 is vastgesteld op 4,6 eurocent per gewoon aandeel van nominaal 8 eurocent.

De AVA heeft Roger King herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, die afloopt aan het eind van de AVA in 2018.

Voorts heeft de AVA de volgende besluiten aangenomen:

  • Om de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitvoering van hun taken voor zover deze tot uiting komen in de jaarrekening.
  • Om het voorgestelde remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Bestuur als beschreven in het Jaarverslag 2013 (hoofdstuk 4, blz. 57-60) goed te keuren.
  • Om de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan om gewone aandelen uit te geven te verlengen tot 9 oktober 2015. Deze bevoegdheid wordt beperkt tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal plus nog eens 10% van het geplaatste kapitaal indien een emissie plaatsvindt in het kader van een fusie of overname.
  • Om de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan voor het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen te verlengen tot 9 oktober 2015. Deze bevoegdheid wordt beperkt tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal plus nog eens 10% van het geplaatste kapitaal indien een emissie plaatsvindt in het kader van een fusie of overname.
  • Om de Raad van Bestuur tot 9 oktober 2015 de bevoegdheid te verlenen om TNT Express eigen aandelen te laten inkopen tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal.

In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.

 

Over TNT Express

TNT Express is een van 's werelds grootste koeriers- en expressdiensten. Dagelijks verzorgt TNT Express bijna een miljoen zendingen, variërend van documenten en pakketjes tot pallets met vracht. Het bedrijf beschikt over zowel weg- als luchttransportnetwerken in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, Azië-Pacific, Noord- en Zuid-Amerika. De omzet van TNT Express bedroeg in 2013  € 6,7 miljard.

 

Contactgegevens:

BELEGGERS

Andrew Beh

Tel.: +31 88 393 9500
E-mail: andrew.beh@tnt.comMichiel van der Harst

Tel.: +31 88 393 9500
E-mail: michiel.van.der.harst@tnt.com

MEDIA


Cyrille Gibot
Tel.: +31 88 393 9300
Mobiel: +31 651 133 104
E-mail: cyrille.gibot@tnt.com
 


Voor fotos, videos en presentaties, zie de mediabibliotheek.

Follow us on Twitter at @TNTMediahub