Промяна на таксата за гориво

1-ви януари 2018 г.

През 2018 г. таксите за гориво на TNT ще се базират на спот цената на галон на керосинното гориво, произведена от американското министерство на енергетиката (EIA).

От 1 януари 2018 г. таблицата с индексите, използвана за изчисляване на надбавката за гориво, ще бъде променена на следното: 

Таблица за таксуване на такса гориво:

Забележка: TNT си запазва правото да променя индекса за такси за гориво и таблицата без предизвестие. Размерът и продължителността на надбавката ще се определят по преценка на TNT.