Застраховка на пратка

За вашето пълно спокойствие

Ние се отнасяме много внимателно с всяка пратка. Но тъй като има обстоятелства, които са извън нашия контрол, TNT застраховката на пратки покрива пълната стойност на Вашите стоки срещу всички рискове

 

Всяка приета от нас пратка се покрива от стандартните глобални конвенции, както е посочено в нашите Общи условия за транспорт. Въпреки това, те предлагат ограничена отговорност въз основа на теглото, а не на действителната стойност на Вашата пратка.

 

С опцията Застраховка на TNT няма нужда да се използва отделен застраховател. Просто я добавете към Вашата избрана транспортна услуга, когато заявявате пратка, за да управлявата Вашата международна доставка само с един доставчик.

 

Нашата застраховка на пратка по избор осигурява:

Спокойствие                                       покрива пълната стойност на Вашата пратка
                                                                срещу всички рискове.1
Ниска застрахователна премия     само 1% от стойността на стоките.2
Лесна управляемост                         просто изберете тази опцията "Застраховка", когато
                                                                правите заявката за пратка - по телефон или онлайн.


1
С изключение на щети, възникнали в резултат на неподходящо опаковане. За подробности, вижте Общите условия на TNT за транспорт.
2 За стойност на стоките до €25,000, моля, свържете се с отдел "Обслужване на клиенти" на тел. 0700 11 666. Разходите могат да варират в определени държави.