Příplatky Night Express

Palivový příplatek a mýtný poplatek služeb Night Express

Palivový příplatek

Konkrétní výše palivového příplatku pro daný měsíc je stanovena na základě průměrných cen nafty v posledním týdnu minulého měsíce (např. palivový příplatek pro měsíc únor je stanoven na základě průměrných cen paliva v posledním lednovém uceleném týdnu). Případné dotazy vám rád zodpoví náš Zákaznický servis.

 

Aktuální výše palivového příplatku služeb Night Express:

  • 3. 6. 2018 - 30. 6. 2018 - 10,2 %

 

 

TNT si vyhrazuje právo na změnu výše indexovaného palivového příplatku bez předchozího upozornění. Výše palivového příplatku a její doba platnosti jsou stanoveny na základě výhradního úsudku TNT. Kontrolujte prosím tuto stránku pravidelně pro případnou aktualizaci.

MÝTNÝ poplatek

Aktuální výše mýtného poplatku za každý (i započatý) kilogram zásilky:

  • pro přepravy na území České republiky: 0,59 CZK / kg
  • pro přepravy na území Slovenské republiky: 0,02 EUR / kg

Pro přepravy z ČR do SR a opačně jsou uplatněny obě výše uvedené sazby. Výše mýtného poplatku byla stanovena v souvislosti s novými sazbami mýtného v ČR dle novely 347/2009 Sb. zákona o pozemních komunikacích 13/1997 Sb., v SR podle zákona č. 25/2007 Sb. a vyhlášky č. 388/2009, obojí platné od 1. ledna 2010. TNT je oprávněno mýtný poplatek jednostranně upravovat podle vývoje cen mýtného v České republice (zveřejňováno na adrese www.premid.cz ) a Slovenské republice (zveřejňováno na adrese www.myto.sk ).