Social ansvarlighed

Social ansvarlighed er en integreret del af vores strategi

Det er forankret i vores forretning og vores operationelle aktiviteter.

 

Sundhed & sikkerhed

Hos TNT gør vi alt for at styrke vores sikkerhedskultur. Det gør vi ved at tage fat i holdninger, overbevisninger og værdier hos vores medarbejdere og leverandører i forbindelse med sikkerhed. TNT vil fremme en sikkerhedskultur, hvor ledelsen går forrest og udviser engagement i forhold til sikkerhed, og medarbejderne tager ansvar for egen og andres sikkerhed.

En sund & sikker arbejdsplads

Vores sikkerheds- & sundhedspolitiker og struktur er baseret på den internationale OHSAS 18001 standard. Alle lokationer med operation i TNT skal som minimum være certificeret efter denne standard udover at overholde landets lokale regelsæt.
 

Sundsheds- og sikkerhedsrisici i forbindelse med vores operationelle aktiviteter er identificeret og vurderet og efterfølgende håndteret og styret til et acceptabelt niveau ved at implementere effektiv risikostyring i de operationelle processer. Alle operationsområder har en dokumenteret proces for risikovurdering.

Sikkerhed på vejen

Vores tilgang er ‘sikkert køretøj, sikker chauffør, sikker rute’ for at identificere måder til at nedsætte risikoen på vejene.

TNT stræber efter løbende forbedringer på hvert af disse områder (køretøj, chauffør og rute) foruden vores leverandørstyring. Vores største udfordring ved at reducere ulykker på vejene er at sikre, at alle bruger denne tilgang, særligt i mindre udviklede lande, samt at sikre at vores vognmænd tager lignende standarder til sig i praksis. Hvor det er relevant støtter vi forbedring af offentlig infrastruktur – en kritisk faktor i at forbedre sikkerhed på vejene.

TNTs overordnede mål for sikkerhed er at reducere ’lost time accidents’ (LTAs). Målet er at opnå 2.0 LTA pr 100 FTE i 2015, sammenlignet med 2.69 in 2014 (2013: 2.71).

Miljø

Energi- og kulstofeffektivitet er en prioritet for os. Vores engagement i at nedbringe vores miljøpåvirkning fokuserer på tre områder:
 

  • Operation. Forbedre CO2 effektivitet og luftkvalitet
  • Kunder. Tilbyde CO2 information for at hjælpe til at nedbringe emissioner
  • Mennesker. Opfordre til bevidsthed og træne medarbejdere og underleverandører i miljøledelse


Vores miljøpolitikker og struktur er baseret på den internationale ISO 14001 standard. Alle lokationer med operation skal som minimum være certificeret efter denne standard, udover at overholde landets lokale regelsæt.

TNTs miljøledelsessystem bruges til at planlægge, implementere, overvåge og lede og forbedre den miljømæssige påvirkning af vores aktiviteter. Ved anlægsinvesteringer og ved evaluering af leverandører, forholder vi os til miljøforhold. Vores flådes miljøpåvirkning bliver vurderet på alle væsentlige tidspunkter (planlægning, indkøb, operation). Derudover findes guidelines for underleverandører for at sikre at de efterlever vores miljøkrav.

Miljøpræstationen er målt i absolut CO2 emissioner. In 2014 var den totale CO2 emission fra TNTs egne og underleverandører 2.915 ktons (2013: 2.845 ktons).