Udvidet transportansvar

Send med ro i sindet 

Hver eneste forsendelse håndteres med omhu. Men der kan opstå situationer vi ikke har kontrol over. Udvidet transportansvar kan dække dine forsendelser mod alle ricisi.

 

Alle forsendelser der distribueres gennem vores netværk er dækket i henhold til de globale transportbetingelser, som er specificeret i vores vilkår & betingelser. Imidlertid skal du være opmærksom på, at disse tilbyder en begrænset erstatning, som er baseret på en vægtberegning og ikke den aktuelle værdi af forsendelsen.

 

Når du tegner udvidet transportansvar er der ikke brug for yderligere forsikringer fra andre selskaber. Kontakt kundeservice, når du booker og ønsker at tegne udvidet transportansvar.

 

Udvidet transportansvar giver:

Ro i sindet                Dækker den fulde værdi af dine forsendelser ved alle skader (1)
Lav omkostning       Kun 1% af godsets værdi (2)
Let at tegne              Tilvælg denne mulighed, når du booker
Global dækning       Dækker forsendelser i mere end 200 lande

 

TNT transportansvar dækker ikke følgende:

(1) Følgeomkostninger eller forsinkelseskrav, kundens eller 3. parts udeladelse – så som brud på kundens forpligtigelser defineret i vilkår og betingelser (fx. utilstrækkelig emballage eller mangelfuld instruktion), forsendelser som indeholder højrisikovarer uden TNTs forudgående accept - dette selv om forsendelsen er under transport med TNT.

(2) Man kan i tilfælde af bortkomst eller skade, kræve op til den anførte værdi dækket - dog maksimalt 25.000 EUR. Beløbet kan variere fra land til land.

Højrisiko- og letomsættelige varer

Nogle former for varer er det vi hos TNT kategoriserer som højrisiko- og letomsættelige varer. Her vurderes, at der er en højere risiko for enten tyveri eller skade. Som udgangspunkt tilbyder TNT aldrig udvidet transportansvar for følgende godstyper – ring derfor altid og tal med kundeservice, hvis du har disse godstyper:

 

 • Værdifulde sten (precious stones)
 • Værdifulde metaller (precious metals)
 • Bærbare computere (laptop computers)
 • Plasma skærme (plasma screens)
 • Smykker (jewellery)
 • Penge (money)
 • Glas (glass)
 • Porcelæn (china)
 • Kunst (objects of art)
 • Antikviteter (antiques)
 • Møbler (furniture)
 • Skrøbeligt gods (fragile things)
 • Værdifulde dokumenter: fx pas, tilbud til licitation, noterede papirer, aktier eller værdipapirer. (valuable documents: for example, passports, tenders, quotations or share and option certificates)
 • Film (any films)
 • Bånd (tapes)
 • Disketter (discs)
 • Memory cards eller enhver form for ting til elektronisk opbevaring af data eller billeder (or any such other data or image carrying goods)
 • Hi-fi udstyr

OBS!

Hvor en forsendelse vedrører en af de ovenstående godstyper, kan man således ikke vælge udvidet transportansvar. Såfremt der alligevel er foretaget afkrydsning på fragtbrevet om valg af udvidet transportansvar vedrørende en af de ovenstående godstyper, er dette ikke bindende for TNT, heller ikke selvom TNT ved udfakturering ved en fejl har opkrævet tillægsbetaling for udvidet transportansvar. Såfremt der er foretaget en sådan tillægsbetaling, vil dette beløb blive refunderet omgående.