Υπηρεσίες CO2

Υπολογίστε τις εκπομπές CO2 & λάβετε δράση

Αντιμετωπίστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας τις  υπηρεσίες μας που περιλαμβάνουν αναφορές, πρακτικές και αντιστάθμιστικά μέτρα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τις αποστολές σας.

 

Για να μάθετε και να περιορίσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υπηρεσιών σας από τις εκπομπές CO2 προσφέρουμε μια σειρά χρήσιμων υπηρεσιών —για να αντισταθμίσετε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των αποστολών σας, να προβλέψετε και να αξιολογήσετε το ενεργειακό σας αποτύπωμα, και να προσδιορίσετε τρόπους με τους οποίους θα ανταποκριθείτε στις ανάγκες συμμόρφωσης της επιχείρησής σας.

 

Αναφορά αποτυπώματος CO2

  • Προσδιορίστε και αναλύστε το αποτύπωμα CO2 των αποστολών σας με το CO2 Report
  • Επιλέξτε την έκταση της αναφοράς —από περιλήψεις μιας σελίδας έως λεπτομερείς καταγραφές δεδομένων— και τη συχνότητα έκδοσής της
  • Πλήρης πιστοποίησή μας από εξωτερικούς ελεγκτές από το ευρωπαϊκό πρότυπό (EN16258)


Αντιστάθμιση CO2

  • Αντισταθμίστε πλήρως τις εκπομπές CO2 των αποστολών σας
  • Χρήση πιστωτικών μορίων υψηλότατης ποιότητας, Gold Standard
  • Ετήσιο πιστοποιητικό που εμφανίζει την ετήσια ποσότητα CO2 που αντισταθμίσατε
  • To λογότυπο CO2 Νeutral της TNT δείχνει στους πελάτες σας ότι νοιάζεστε


Το CO2 και οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες

  • Προβλέψτε και δημιουργήστε ένα μοντέλο για τις επιπτώσεις των εκπομπών CO2 των αποστολών σας
  • Το CO2 Quote προβλέπει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όταν υποβάλλετε ένα αίτημα για αναφορά τιμών
  • Το CO2 Scenario δημιουργεί μοντέλα για τη βελτιστοποίηση των εκπομπών CO2 στην εφοδιαστική σας αλυσίδα και τη μείωση του συνολικού ενεργειακού σας αποτυπώματος