Πρόγραμμα Παραδόσεων Πάσχα

Δείτε το Πρόγραμμα Παραδόσεων του Πάσχα

Special services

Booking a special service? These will operate normally over the holiday period.

How to pack your shipment

Incorrect packaging can result in your goods getting damaged or delayed.

We’re still here to help

Between 19th April and 22nd April, you can reach Customer Service on 0800 100 600 between the following hours : 

TNT Domestic Coverage

Friday 19th
 - 8.00am - 1.00pm
Saturday 20th - 8.00am - 1.00pm
Sunday 21th - Closed
Monday 22th - 8.00am - 1.00pm

TNT International Coverage

Friday 19th - 7.00am - 7.00pm
Saturday 20th - 8.00am - 1.00pm
Sunday 21th - Closed
Monday 22th - 8.00am - 1.00pm