Προαιρετικές επιπρόσθετες υπηρεσίες

Οι προαιρετικές επιπρόσθετες υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν να εξατομικεύσετε τις αποστολές σας για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών της επιχείρησής σας.

Μπορούν να προστεθούν στην υπηρεσία Express, Economy Express ή σε οποιαδήποτε εξειδικευμένη υπηρεσία

Εκτός των συνηθισμένων ωρών

 • Σαββατοκύριακα
 • Απομακρυσμένες περιοχές
 • Παράδοση κατ' οίκον

Λύσεις εισαγωγών

 • Τιμολόγηση στο δικό σας νόμισμα
 • Εργαλείο Express Import
 • Τεχνογνωσία

Ιδιαίτερη φροντίδα

 • Ιατρικό υλικό
 • Εύθραυστα αντικείμενα
 • Ευαίσθητα στη θερμοκρασία 

Υπηρεσίες ουδέτερες σε CO2

 • Αντισταθμίστε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
 • Παρακολουθήστε και αναλύστε το αποτύπωμα C02 των αποστολών σας
 • Καλύψτε τις ανάγκες συμμόρφωσης της επιχείρησής σας
 • Πλήρης πιστοποίηση από εξωτερικούς ελεγκτές

Λύσεις εκτελωνισμού

 • Προώθηση δασμών και φόρων
 • Καταβολή των δασμών της αποστολής
 • Ειδικές δραστηριότητες εκτελωνισμού
 • Τεχνογνωσία

Ασφάλιση

 • Χαμηλές χρεώσεις
 • Πλήρης αποζημίωση της αξίας
 • Εύκολη διαχείριση
 • Παγκόσμια κάλυψη