This page is only available in Czech.

Příplatky Night Express

Palivový příplatek a mýtný poplatek služeb Night Express

Palivový příplatek

Konkrétní výše palivového příplatku pro daný měsíc je stanovena na základě průměrných cen nafty v posledním týdnu minulého měsíce (např. palivový příplatek pro měsíc únor je stanoven na základě průměrných cen paliva v posledním lednovém uceleném týdnu). Případné dotazy vám rád zodpoví náš Zákaznický servis.

 

Týdenní aktualizace jsou publikovány Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Archiv naleznete zde.

 

Aktuální výše palivového příplatku služeb Night Express:

  • DUBEN 2018 - 4,8 %

Palivový příplatek bude upraven měsíčně v souladu se změnou ceny nafty podle následujícího klíče:

Cena nafty vč. DHP (CZK)Příplatek pro zákazníky v %
00,00 - 25,990,00%
26,00 - 26,991,20%
27,00 - 27,992,40%
28,00 - 28,993,60%
29,00 - 29,994,80%
30,00 - 30,996,00%
31,00 - 31,997,20%
32,00 - 32,998,40%
33,00 - 33,999,60%
34,00 - 34,9910,80%
35,00 - 35,9912,00%
36,00 - 36,9913,20%
37,00 - 37,9914,40%
38,00 - 38,9915,60%
39,00 - 39,9916,80%

 

TNT si vyhrazuje právo na změnu výše indexovaného palivového příplatku bez předchozího upozornění. Výše palivového příplatku a její doba platnosti jsou stanoveny na základě výhradního úsudku TNT. Kontrolujte prosím tuto stránku pravidelně pro případnou aktualizaci.

MÝTNÝ poplatek

Aktuální výše mýtného poplatku za každý (i započatý) kilogram zásilky:

  • pro přepravy na území České republiky: 0,59 CZK / kg
  • pro přepravy na území Slovenské republiky: 0,02 EUR / kg

Pro přepravy z ČR do SR a opačně jsou uplatněny obě výše uvedené sazby. Výše mýtného poplatku byla stanovena v souvislosti s novými sazbami mýtného v ČR dle novely 347/2009 Sb. zákona o pozemních komunikacích 13/1997 Sb., v SR podle zákona č. 25/2007 Sb. a vyhlášky č. 388/2009, obojí platné od 1. ledna 2010. TNT je oprávněno mýtný poplatek jednostranně upravovat podle vývoje cen mýtného v České republice (zveřejňováno na adrese www.premid.cz ) a Slovenské republice (zveřejňováno na adrese www.myto.sk ).