Pridėtinio kuro mokesčio pakeitimas

Nuo 2018 m. sausio 1 d.

Nuo 2018 metų TNT pridėtinis kuro mokestis bus apskaičiuojamas pagal JAV Energetikos departamento (EIA) skelbiamas U.S. Golf Coast (USGC) aviacinio kuro kainas už galoną.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pridėtiniam kuro mokesčiui apskaičiuoti naudojama indekso lentelė bus pakeista į pateikiamą žemiau:

TNT Pridėtinio kuro mokesčio lentelė

Dėmesio: TNT pasilieka teisę keisti pridėtinio kuro mokesčio indeksą ir lentelę be išankstinio informavimo. TNT savo nuožiūra nustato pridėtinio kuro mokesčio dydį ir galiojimo laiką.