Citi

Paaugstināta atbildība

Maksa tiek piemērota sūtījumiem bez dokumentiem un garantē pārvadātāja papildu atbildību par pierādītiem zaudējumiem un kaitējumiem par summu, kas nepārsniedz 25 000 eiro vai deklarēto rēķina vērtību (atkarībā no tā, kura summa ir mazāka).

Lasīt vairāk


Sūtījumu pavadzīmes un rēķini drukātā formātā

  • Neelektroniska sūtījuma pavadzīme (tikai eksporta sūtījumiem)
    Maksa tiek piemērota sūtījumiem, ja dati nav iesniegti elektroniski, piemēram, ja sūtījuma pavadzīmes aizpildītas ar roku.
  • Neelektronisks rēķins
    Maksa tiek piemērota, ja klientam ir nepieciešams rēķins drukātā formātā.

Minimālā norēķinu maksa mēnesī

Maksa ir piemērojama tikai kontiem, kuros mēneša apgrozījums nepārsniedz 65,00 EUR.

Veikt pasūtījumu

Sazinieties ar mums, lai pasūtītu papildu pakalpojumu.