Speciālais preču transports

Saskaņā ar starptautiskajiem transportēšanas noteikumiem (IATA, ADR u. c.) mēs varam pārvaldīt klasificēto un sertificēto vielu un preču īpašā transporta un apiešanās pakalpojumus.

Bīstamās preces

Pakalpojuma maksa tiek piemērota sūtījumiem, kas ietver pilnībā reglamentētas bīstamās preces un litija baterijas.


Litija bateriju sūtījumi

Pakalpojuma maksa tiek piemērota par apiešanos ar sūtījumiem, kas satur litija baterijas (UN 3481/UN 3091), un šo sūtījumu transportēšanu.


Sausais ledus

Pakalpojuma maksa tiek piemērota par apiešanos ar sūtījumiem, kas satur sauso ledu (UN 1845), un šo sūtījumu transportēšanu.


Izņēmuma daudzumi

Bīstamās preces izņēmuma daudzumos atbilstoši IATA bīstamo preču transportēšanas noteikumiem par precēm, ko drīkst pārvadāt pa gaisu


Ierobežotie daudzumi

Maksa tiek piemērota sūtījumiem, kas (ADR) ierobežotajos daudzumos ietver bīstamās preces, ko aizliegts pārvadāt pa gaisu.


Bioloģiska viela (B kategorija)

Pakalpojuma maksa tiek piemērota sūtījumiem, kas ietver B kategorijas bioloģiskas vielas (UN 3373).

Veikt pasūtījumu

Sazinieties ar mums, lai pasūtītu papildu pakalpojumu.