Sūtījumu apdrošināšana

Lai Jūsu prāts ir mierīgs

Ar lielu rūpību attiecamies pret katru sūtījumu, bet ir apstākļi, kurus mēs ietekmēt nevaram. Izvēloties TNT paaugstināto atbildību Jūs iegūstat pilnas sūtījuma vērtības segumu pret visiem riskiem

 

Uz ikvienu sūtījumu attiecas standartizētas globālās konvencijas, kā minēts mūsu Pārvadāšanas noteikumi. Tomēr šo noteikumu piedāvātā atbildība ir ierobežota, jo balstīta uz sūtījuma svaru, ne patieso vērtību.

 

Ja izvēlaties TNT paaugstināto atbildību, Jums nav nepieciešams cits apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs. Piesakot sūtījumu, izvēlieties apdrošināšanu un sūtījuma pārvaldību visā pasaulē uzticiet vienam pakalpojumu sniedzējam.

 

Paaugstinātās atbildības priekšrocības:

Mierīgs prāts              Sedz sūtījuma vērtību pilnā apmērā nodrošinājumam pret visiem
                                      riskiem.1
Zemas likmes             Tikai 1% no preču vērtības.2
Viegli piesakāms        Pievienojiet pakalpojumu, kad piesakāt sūtījumu.
Globāls pārklājums    Piemērojama lielākajai daļai pārvadājumu uz vairāk nekā 200 valstīm.

 

1 Neattiecas uz bojājumiem, kas radušies neatbilstoša sūtījuma iepakojuma dēļ. Sīkāk skatīt Pārvadāšanas noteikumi.
2 Preču vērtība līdz 25 000 €. Ja Jūsu sūtījuma vērtība pārsniedz norādīto vērtību, aicinām sazināties ar klientu apkalpošanas daļu. Dažām valstīm izmaksas var atšķirties.