Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie

Het wordt toegepast in al onze zakelijke en operationele activiteiten.

 

Gezondheid & veiligheid

TNT investeert in haar veiligheidscultuur. Dit wordt gedaan door de houding, overtuigingen en waarden van de werknemers en subcontracters te versterken. TNT stimuleert een cultuur waar men betrokkenheid toont bij veiligheid en gezondheid. Van alle medewerkers, voor zichzelf en anderen.

Een veilige & gezonde werkplek

Ons gezondheids- en veiligheidsbeleid is gebaseerd op de international OHSAS 18001 standaard. Alle operationale onderdelen van het bedrijf moeten deze externe certificering als minimum handhaven. Dit naast hun eigen nationale en lokale wettelijke normen.
 

Gezondheid- en veiligheidsrisico’s in verband met operationele activiteiten zijn geïdentificeerd en beoordeeld, en vervolgens beheerd en gecontroleerd tot een aanvaardbaar niveau. Dit door het uitvoeren van effectieve risicocontroles in de operationele processen. Elke operationele entiteit heeft een gedocumenteerde risicobeoordeling om deze risico’s op lokaal niveau te beheersen.

Veiligheid op de weg

Wij hanteren de “veilig voertuig, veilige chauffeur, veilig transport” aanpak om effectieve risicobeperkende maatregelen voor de verkeersveiligheid te identificeren en te implementeren.

TNT streeft naar continue verbetering op elk vlak (voertuig, chauffeur en transport), ook bij subcontractors. Onze belangrijkste uitdaging bij het terugdringen van verkeersongelukken is de consistente toepassing van deze aanpak, vooral in minder ontwikkelde landen en dat deze normen ook in de praktijk worden omgezet door onze subcontractors. Waar nodig verbeteren we de kwaliteit van de openbare infrastructuur, een andere kritische factor van de verkeersveiligheid.

Omgeving

Energie en CO2 efficiëntie is onze prioriteit. Onze betrokkenheid bij de milieu-impact richt zich op 3 gebieden:
 

  • Operaties. Verbeteren van de CO2-efficiëntie en de luchtkwaliteit.
  • Klanten. Geven van CO2-informatie om klanten te helpen hun uitstoot te verminderen.
  • Mensen. Bevorderen van bewustzijn en opleiden van werknemers en subcontractors in milieu-management.


De CO2 uitstoot van alle binnenlandse zendingen die met TNT verstuurd zijn, worden standaard kostenloos gecompenseerd.
Voor meer informatie over onze CO2 dienstverlening klik hier.

Ons milieubeleid en beheerskader zijn gebaseerd op de internationale ISO 14001-norm. Alle operationele onderdelen dienen deze externe certificering te behalen en te handhaven, net als hun eigen nationale en lokale wettelijke normen.

TNT’s milieubeheerssysteem wordt gebruikt om de milieu-impact van onze activiteiten te plannen, controleren, beheren en verbeteren. We nemen milieu-eisen in acht bij onze investeringen en bij de beoordeling van inkoopprocessen. De milieu-impact van onze vloot en infrastructuur worden op elk moment beheerd (planning, aanschaf en werking). Bovendien zijn de richtlijnen voor subcontractors en leveranciers hetzelfde om ervoor te zorgen dat ook zij voldoen aan onze milieu-eisen.

De prestaties op milieugebied wordt oa gemeten in absolute CO2 emissies.