Verandering brandstoftoeslag

1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wordt de brandstoftoeslag van TNT gebaseerd op de U.S. Gulf Coast (USGC) prijs voor een gallon kerosine, zoals gerapporteerd door de U.S. Department of Energy (EIA).

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de indextabel die wordt gebruikt om de brandstoftoeslag te berekenen gewijzigd in:

TNT brandstoftoeslag

Opmerking: TNT behoudt zich het recht voor om de index en de tabel voor de berekening van de brandstoftoeslag te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Zowel het bedrag als de duur van de toeslag zullen door TNT naar eigen goeddunken worden bepaald.