Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er en integrert del av vår forretningsstrategi

Det er innebygd i alle våre forretningsområder og operasjonelle aktiviteter.

 

Helse og sikkerhet

TNT styrker sin sikkerhetskultur. Dette gjøres ved å adressere holdninger, oppfatninger og verdier hos ansatte og underleverandører med hensyn på sikkerheten. TNT fremmer en sikkerhetskultur der ledelsen utviser lederskap og engasjement for sikkerhet, og alle ansatte tar ansvar for sin egen og andres helse og sikkerhet.

En trygg og sikker arbeidsplass

Våre helse- og sikkerhets-retningslinjer bygger på den internasjonale OHSAS 18001 standarden. Alle driftsenheter i selskapet er pålagt å oppnå og opprettholde ekstern sertifisering til denne standarden som et minimum, i tillegg til sine egne nasjonale og lokale bestemmelser.
 

Helse- og sikkerhetsrisikoer forbundet med operativ virksomhet er identifisert og vurdert, og styres og kontrolleres deretter til akseptable nivåer ved å gjennomføre effektive risikokontroller innen driftsprosesser. Hver enhet har en dokumentert risikovurderingsprosess på plass for å kontrollere denne risikoen på lokalt nivå.

Sikkerhet på veien

Vi bruker ‘trygg bil, trygg sjåfør, trygg tur’ tilnærmingen for å identifisere og implementere effektive risikoreduserende tiltak for trafikksikkerhet.

TNT jobber mot kontinuerlig forbedring i hvert av disse områdene (bil, sjåfør og tur) i tillegg til underleverandørledelse. Vår viktigste utfordring i å redusere trafikkulykker er å sikre ensartet anvendelse av denne tilnærmingen, særlig i mindre utviklede land, og for å sikre at underleverandører vedtar tilsvarende standarder i praksis. Der det er aktuelt, fremmer vi forbedring av kvaliteten på offentlig intrastruktur – en annen kritisk faktor i å forbedre trafikksikkerheten.

Miljø

Vi anser energi og karboneffektivitet som en prioritet. Vår forpliktelse til å dempe vår miljøpåvirkning fokuserer på tre områder:
 

  • Drift. Forbedre CO2 effektivitet og luftkvalitet.
  • Kunder. Gi CO2 informasjon for å hjelpe dem med å redusere utslipp.
  • Mennesker. Oppmuntre bevissthet og trene ansatte og underleverandører i miljøledelse.


Våre miljøretningslinjer er basert på den internasjonale ISO 14001 standarden. Alle driftsenheter i selskapet er pålagt å oppnå og opprettholde ekstern sertifisering til denne standarden som et minimum, i tillegg til sine egne nasjonale og lokale bestemmelser.

TNTs miljøstyringssystem brukes til å planlegge, gjennomføre, overvåke, administrere og forbedre de miljømessige konsekvensene av våre aktiviteter. Vi inkluderer miljøkrav i våre investeringer og innkjøp vurderingsprosesser. Miljøkonsekvensene av vår flåte og infrastruktur ved hvert viktige veiskille (planlegging, anskaffelse og drift) forvaltes. I tilegg, retningslinjer for underentreprenører og leverandører er på plass for å sikre at de oppfyller våre miljøkrav.

Miljøprestasjoner er bland annet målt i absolutte CO2e utslipp. I 2014 var det totale CO2e utslippet av TNTs egne og underleverandørvirksomheter 2,915 ktonnes (2013: 2,845 ktonnes).