CO2

Kontrola emisji dwutlenku węgla

Określanie wpływu emisji dwutlenku węgla na środowisko poprzez przygotowywanie odpowiednich raportów. Podejmowanie odpowiednich działań w celu redukcji emisji

 

Aby zrozumieć i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko (emisja CO2), oferujemy kilka przydatnych usług, które pomogą zrównoważyć emisje dwutlenku węgla wytwarzanego podczas transportu Twoich przesyłek. Raporty pozwalają przewidzieć wysokość emisji oraz podjąć odpowiednie działania w celu redukcji.

 

Raporty emisji CO2

  • Śledzenie, kontrola i analiza emisji CO2 podczas transportu Twoich przesyłek
  • Wybór częstotliwości raportu — od jednostronnych podsumowań do raportów detalicznych
  • W pełni zweryfikowany przez audytorów zewnętrznych Europejski standard (EN16258)


Neutralny transport przesyłek

  • Zrównoważenie emisjii CO2 wytwarzanego w trakcie transportu Twoich przesyłek
  • Roczny certyfikat określający ilość zneutralizowanego CO2
  • Logo TNT CO2 Neutral pokazujące Waszym klientom, że Wasza firma dba o środowisko


CO2 a światowy łańcuch dostaw

  • Przewidywanie i modelowanie wpływu Twojego CO2 na środowisko
  • Wysokość emisji CO2 przydatne na potrzeby przetargów
  • Scenariusz modelowania i optymalizacji emisji CO2 w Twoim łańcuchu dostaw