Zmena palivového príplatku

1. január 2018

V roku 2018 bude palivový príplatok spoločnosti TNT založený na spotovej cene USA (USGC) za galón kerozínového tryskového paliva, ktorý vydáva ministerstvo energetiky USA (EIA).

S účinnosťou od 1. januára 2018 sa indexová tabuľka použitá na výpočet palivového príplatku zmení na nasledovnú:

Tabuľka palivového príplatku TNT

Poznámka: TNT si vyhradzuje právo zmeniť indexový palivový príplatok a vyššie uvedenú tabuľku aj bez predchádzajúceho upozornenia. Tak hodnota, ako aj doba trvania príplatku budú stanovené výlučne na základe uváženia TNT.

Návštevou tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. Zistiť viac