Príplatky pre Nočné služby

Palivový a mýtny poplatok pre Nočné služby

Palivový príplatok

Konkrétna výška palivového príplatku pre daný mesiac je stanovená na základe priemerných cien nafty v poslednom týždni minulého mesiaca (napr. palivový príplatok na mesiac február je stanovený na základe priemerných cien nafty v poslednom januárovom celom týždni). TNT implementovala nový model palivového príplatku s platnosťou od 1. 10. 2015. V prípade otázok, prosím, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom


Týždenné aktualizácie sú zverejňované na internetovom portáli www.auto.sme.sk

Aktuálna výška palivového príplatku

Jún 2019: 7,70 %
Júl 2019: 6,60 %

Rozhodná priemerná cena motorovej nafty: 1,214 EUR

Cena nafty vr. DPH (EUR)

Príplatok pre zákazníkov v %

0 - 0,999

0,00 %

1,000 - 1,039

1,10 %

1,040 - 1,079

2,20 %

1,080 - 1,119

3,30 %

1,120 - 1,159

4,40 %

1,160 - 1,199

5,50 %

1,200 - 1,239

6,60 %

1,240 - 1,279

7,70 %

1,280 - 1,319

8,80 %

1,320 - 1,359

9,90 %

1,360 - 1,399

11,00 %

1,400- 1,439

12,10 %

1,400- 1,439

12,10 %

1,440- 1,479

13,20 %

1,400- 1,439

12,10 %

1,480- 1,519

14,30 %

1,520- 1,559

15,40 %

1,520- 1,559

15,40 %

1,560- 1,599

16,50 %

1,600- 1,639

17,60 %

TNT si vyhradzuje právo zmeniť indexový palivový príplatok a vyššie uvedenú tabuľku aj bez predchádzajúceho upozornenia. Tak hodnota, ako aj doba trvania príplatku budú stanovené výlučne na základe uváženia TNT.


Odporúčame vám pravidelnú návštevu tejto stránky. Získate tak včasné informácie o prípadných zmenách.

Mýtny poplatok

Platnosť od: 1. januára 2012

Aktuálna výška mýtneho poplatku za každý (aj začatý) kilogram zásielky:

  • Pre prepravy na území Slovenskej republiky: 0,02 EUR/kg
  • Pre prepravy na území Českej republiky: 0,59 CZK/kg.

Pre prepravy zo SR do ČR a opačne sú uplatňované obe vyššie uvedené sadzby.

Výška mýtneho poplatku bola stanovená v súvislosti so zavedením mýtneho v SR podľa zákona č. 25/2007 Zb. a vyhlášky č. 388/2009 a s novými sadzbami mýtneho v ČR podľa novely 347/2009 Zb. zákona o pozemných komunikáciách 13/1997 Zb., obe platné od 1. januára 2010.


TNT Express Worldwide spol. s r.o. je oprávnená mýtny poplatok jednostranne upravovať podľa vývoja cien mýtneho v Slovenskej republike (zverejňovaného na adrese www.myto.sk) a Českej republike (zverejňovaného na adrese www.premid.cz).