Izbirne dodatne storitve

Naše izbirne dodatne storitve omogočajo prilagajanje pošiljk posebnim zahtevam vašega podjetja.

Dodatne možnosti storitev Express, Economy Express ali posebnih storitev

Dostava zunaj delovnega časa

 • Dostava ob koncih tedna
 • Dostava v oddaljene kraje
 • Dostava v stanovanjska naselja

Uvozne rešitve

 • Izstavitev računa v domači valuti
 • Orodje Express Import
 • Strokovno znanje

Dodatna skrb

 • Medicinska oprema
 • Lomljive pošiljke
 • Temperaturno občutljive pošiljke 

Carinske rešitve

 • Predplačilo dajatev in davka
 • Pariteta DDP – dobavljeno ocarinjeno
 • Dejavnosti posebnega carinjenja
 • Strokovno znanje

Zavarovanje

 • Nizke cene
 • Odškodnina do polne vrednosti
 • Preprosto upravljanje
 • Svetovna pokritost