Sponsring

Vi vill hjälpa till

TNT har som en del av sitt sociala ansvar valt att sponsra följande.

  • TNT är engagerade i olika organisatoner i Sverige såsom BRIS, Riksförbundet Narkotafritt Samhälle, Sportlotteriet, Städa Sverige, Trafikkalendern.
  • Sedan 2010 driver TNT Sverige även projektet "Make A Difference for Romania". Det innebär att TNT samlar in kläder och hygienprodukter samt bekostar frakterna av insamlat material till en ideell välgörenhetsorganisation i Rumänien. De delar sedan ut donationerna till de barn och barnfamiljer som behöver dem mest.

Lite mer information om några av engagemangen.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS)

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Verksamheten kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

 

För ytterligare information; www.bris.se

 

Riksförbundet Narkotafritt Samhälle (RNS)

RNS är en ideell organisation som funnits i över 45 år och arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik. RNS tror på tidig upptäckt och tidigt ingripande. Alla barn och ungdomar har rätt till en uppväxt fri från narkotika!

 

För ytterligare information; www.rns.se

 

Städa Sverige

TNT har valt att vara en av huvudsponsorerna till kampanjen Städa Sverige. Miljön är något som engagerar oss alla i samhället.

 

Städa Sverige är den största miljökampanjen som vänder sig till idrottsföreningar inom alla sporter och över hela landet från Haparanda i norr till Ystad i söder. Några av vinsterna med kampanjen Städa Sverige;

 

  • Ett renare och vackrare Sverige
  • Framtida nedskräpning minskar
  • En miljon kg skräp städas upp från naturen varje år
  • Ökade intäkter till idrottföreningar genom miljöarbete
  • Kampanjen ökar miljömedvetandet i hela samhället
  • Vägverket får mer städjobb utfört vilket leder till säkrare och bättre vägar

För ytterligare information; www.stadasverige.se/