การเปลี่ยนแปลงของค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

1 มกราคม 2018

นับตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป ดัชนีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงของทีเอ็นที จะปรับเปลี่ยนตามอัตราค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงกลาง the United States Gulf Coast (USGC) spot price สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงคีโรซีนในปริมาตรจำนวนหนึ่งแกลลอน ประกาศโดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) กระทรวงพลังงานสหรัฐ

โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดัชนีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงของทีเอ็นที ได้เปลี่ยนแปลง ตามตารางข้อมูลต่อไปนี้

TNT ตารางค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ทีเอ็นที สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและตารางข้อมูลนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยทีเอ็นทีจะเป็นผู้กำหนดจำนวนและระยะเวลาของค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติม