บริการด้านศุลกากร

มอบการจัดสิ่งสินค้าระหว่างประเทศที่ไร้รอยต่อจากผู้ส่งถึงผู้รับ

ด้วยองค์ความรู้ในแต่ละพื้นที่และความเชี่ยวชาญที่ตอบสนองได้อย่างฉับไวตามความต้องการ ทำให้คุณสามารถขนส่งสินค้าได้โดยปราศจากความล่าช้าที่ไม่จำเป็น

ทีเอ็นที สั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การควบคุมสินค้าขาออก การดำเนินงานตามข้อกำหนดการนำเข้าและส่งออกสินค้า ตลอดจนพิธีการศุลกากรมานานกว่า 65 ปี ครอบคลุมทุกรูปแบบบริการขนส่งสินค้าของคุณ.

 

 บริการของเรา ครอบคลุมการดำเนินงานดังนี้:

  • บริหารจัดการพิธีการศุลกากรทั้งหมด
  • รับมือกับพิธีการศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเวลา และเที่ยงตรง
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ครอบคลุมมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก
  • รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรที่ชัดเจนตลอดกระบวนการขนส่ง
  • สอดคล้องในการแจ้งรายละเอียดสินค้าในนามของคุณ


บริการด้านศุลกากรเพิ่มเติม

การชำระค่าอาการและภาษีล่วงหน้า

 

หากคุณต้องการ เราสามารถดำเนินการด้านอากรและภาษาในประเทศที่ถูกเรียกเก็บในพิธีศุลกากรให้คุณได้ เพื่อให้สินค้าของคุณไม่ต้องถูกกักไว้ขณะรอการชำระเงิน.

 

การชำระอากรเมื่อส่งมอบสินค้า (DDP)

คุณสามารถเลือกชำระค่าอากรและภาษีในประเทศของสินค้าของคุณเองได้ เพื่อให้ผู้รับสินค้าจะไม่ต้องรับใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งเราสามารถชำระในนามของคุณได้และเรียกเก็บคืนจากคุณในภายหลัง.

 

กิจกรรมพิธีการศุลกากรพิเศษ

เราสามารถช่วยดำเนินการเรื่องการแจ้งรายการสินค้าแบบพิเศษและส่งผ่านเอกสารได้ในหลายกรณี อาทิ การส่งสินค้าคืนเพื่อการซ่อมแซม หรือการนำเข้า/ส่งออกสินค้าชั่วคราว.

 

หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ

เราสามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้ หากพิธีการศุลกากรของสินค้าของคุณต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลหรือกฎข้อบังคับเพิ่มเติม (อาทิ สินค้าทางการแพทย์ หรือ เครื่องมือโทรคมนาคม).

 

ทีเอ็นที ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ ดังนี้: AEO (Authorised Economic Operator), PiP (Partners in Protection), STP+ (Secure Trade Partnership Plus) and C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism).

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ข้อมูลของเรา?

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม