เพิ่มความคุ้มครองในการจัดส่งสินค้า

เพื่อมอบความอุ่นใจสูงสุด

เราให้ความใส่ใจสูงสุดกับการขนส่งสินค้าทุกชิ้น หากบางกรณีอาจเกิดเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมได้ บริการรับประกันของทีเอ็นทีจึงมอบความคุ้มครองเต็มมูลค่าสินค้าของคุณต่อความเสี่ยงทุกรูปแบบ.

 

สินค้าทุกชิ้นที่เราให้บริการขนส่ง จะได้รับการคุ้มครองตามข้อตกลงมาตรฐานโลกตาม เงื่อนไขและกำหนดของเรา อย่างไรก็ดี ข้อตกลงนี้มีการรับผิดที่จำกัดโดยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก มิใช่มูลค่าที่แท้จริงของสินค้า.

 

ด้วยบริการรับประกันสินค้าของทีเอ็นที คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการประกันภายนอก เพียงแค่คุณเพิ่มเติมบริการรับประกันของทีเอ็นทีพร้อมกับการจองบริการขนส่ง เพื่อให้สินค้าของคุณได้รับการคุ้มครองทั่วโลกแบบเบ็ดเสร็จโดยผู้ให้บริการเพียงรายเดียว.

 

ทางเลือกบริการรับประกันสินค้าของเรา มอบประโยชน์แก่คุณ ดังต่อไปนี้:

ความอุ่นใจ                  คุ้มครองเต็มมูลค่าสินค้าของคุณต่อความเสี่ยงทุกรูปแบบ.1
อัตราค่าบริการต่ำ       เพียง 1% ของมูลค่าสินค้า.2
บริหารจัดการง่าย       เพียงเลือกบริการพร้อมกับการจองบริการขนส่ง.
คุ้มครองทั่วโลก           คุ้มครองสินค้าในมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก.

 

1 ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่เหมาะสม. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เงื่อนไขและข้อกำหนด.
2 คุ้มครองสูงสุด. สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงมากกว่านี้ ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ค่าบริการอาจแตกต่างไปในแต่ละประเทศที่เลือก.

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม