บริการนำเข้าสินค้า

ควบคุมการรวบรวมสินค้าของคุณในต่างประเทศ 

การสั่งจองบริการรวบรวมสินค้าในกว่า 175 ประเทศทั่วโลก กลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนการจองบริการรวบรวมสินค้าจากบริษัทของคุณเอง.

 

บริการนำเข้าสินค้าของทีเอ็นทีเอ็กซเพรส ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการนำเข้าเพื่อช่วยขจัดความยุ่งยากในการนำเข้าสินค้าจากกว่า 175 ประเทศทั่วโลก สำหรับผู้ใช้บัญชีลูกค้าของ myTNT การรับมอบสินค้าจะง่ายดายเสมือนการส่งสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อกับผู้ขนส่งสินค้าในประเทศต้นทางเลย.

 

เราสามารถรวบรวมสินค้าของคุณในกว่า 175 ประเทศทั่วโลก พร้อมจัดส่งได้อย่างรวดเร็วตามรูปแบบบริการที่คุณเลือก ดำเนินการพิธีศุลกากร และครอบคลุมถึงเรื่องอาการนำเข้าหากจำเป็น ดังนั้น สินค้าจะส่งมอบถึงโต๊ะทำงานของคุณในเช้าวันถัดไปและคุณเพียงชำระเงินตามใบเรียกเก็บค่าบริการเบ็ดเสร็จในใบเดียว ซึ่งระบุค่าใช้จ่ายในหน่วยเงินในประเทศของคุณ.

 

บริการนำเข้าสินค้าของทีเอ็นทีเอ็กซเพรสให้บริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยสามารถแจ้งค่าบริการทั้งหมดได้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจจองบริการ เพื่อให้คุณเลือกรูปแบบบริการที่แน่นอน ว่าต้องการให้สินค้ามาส่งเมื่อใดและต้องเสียค่าบริการเท่าใด.

 

คุณสามารถเลือกความเร็วและเวลาการส่งมอบสินค้าได้จาก บริการขนส่งสินค้าด่วน

 

Express: 9:00 - 10:00 - 12:00
Economy Express: 12:00 
 

หมายเหตุ: ทางเลือกบริการอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานที่ในการรวบรวมสินค้าและการจัดส่งสินค้า.