การรวบรวม การส่งมอบ และการจัดการสินค้าแบบพิเศษ

บริการพิเศษเพื่อสินค้าพิเศษ

ไม่ว่าจะจัดส่งไปยังจุดหมายใดและต้องการบริการรูปแบบใดก็ตาม เราสามารถจัดการให้คุณได้ทุกความเร็วและครอบคลุมทุกความต้องการ.

 

การจัดการเพิ่มเติม

 

หากสินค้าของท่านไม่สามารถขนส่งด้วยเครื่องสายพานอัตโนมัติหรือมีขนาดเกินมาตรฐานของทีเอ็นที เราจะดาเนินการจัดส่งโดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม* เพื่อให้สอดคล้องกับค่าการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น.

 

(1) สินค้าที่ไม่สามารถขนส่งด้วยสายพาน

 

ในการขนส่งสินค้าหนึ่งรายการหรือมากกว่า ซึ่งมีน้าหนักน้อยกว่า 30 กก. หรือมีขนาดความยาวเกิน* 1.2 เมตร กว้างเกิน* 0.7 เมตร สูงเกิน 0.6 เมตร จะต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เนื่องจากการดาเนินงานเพิ่มเติม เพราะไม่สามารถขนส่งบนเครื่องสายพานอัตโนมัติได้ คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 640 บาท ต่อ รายการขนส่ง

 

(2) สินค้าขนาดเกินมาตรฐาน

 

ในการขนส่งสินค้าหนึ่งรายการหรือมากกว่า ซึ่งมีน้าหนักน้อยกว่า 30 กก. หรือมีขนาดเกินมาตรฐานต่อไปนี้ จะต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 

บริการขนส่งด่วน - ยาว 1.2 เมตร* กว้าง 1.2 เมตร* สูง 1.5 เมตร
บริการขนส่งด่วนราคาประหยัด - ยาว 2.4 เมตร* กว้าง 1.2 เมตร* สูง 1.8 เมตร

 

* คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินงานเพิ่มเติมเพียงครั้งเดียว หากสินค้าของท่านมีขนาดเกินและไม่สามารถขนส่งบนเครื่องสายพานได้ จะมีการออกใบเก็บค่าบริการเพิ่มเติม สาหรับสินค้าขนาดเกินมาตรฐาน ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 640 บาท ต่อ รายการขนส่ง

 

 

สินค้าซ้อนไม่ได้ จำเป็นต้องดำเนินการพิเศษ

 

หากสินค้าของท่านจาเป็นต้องใช้การดาเนินการพิเศษและทรัพยากรเพิ่มเติม เนื่องจากไม่สามารถวางซ้อนได้ จะต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น.

 

สินค้าที่วางซ้อนกันไม่ได้: 1,030 บาท ต่อ รายการขนส่ง

ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม