Безпечне транспортування

Ваш товар у надійних руках

Наші міжнародні та місцеві служби безпеки працюють цілодобово для забезпечення найвищих стандартів безпечного транспортування з моменту отримання вашого вантажу до його безпечної доставки містом або в будь-яку частину світу.

TNT постійно працює над вдосконаленням послуг безпеки, зосередивши увагу на заходах щодо зниження ризику для запобігання впливу злочинної діяльності та тероризму, а також захисту своїх працівників, активів та клієнтських вантажів.

Наша служба безпеки

На міжнародному рівні компанія TNT створила глобальну централізовану службу безпеки, орієнтовану на повний обсяг процедур, до яких відносяться: розробка й реалізація глобальної стратегії безпеки та стандартів, розробка систем, керування системою безпеки, обмін передовим досвідом, керування вимогами авіаційної безпеки, підтримка польових служб безпеки та забезпечення єдиного каналу зв’язку для наших стратегічних клієнтів на високому рівні.
 

За належне виконання процедур безпеки відповідає Директор департаменту міжнародного митного контролю та безпеки TNT, який безпосередньо підпорядковується керівному директору департаменту операцій глобальної мережі TNT. В усіх операційних підрозділах та країнах працюють керівник безпеки, служба безпеки та стала компетентна структура безпеки для керування стандартами безпеки й ризиками на місцевому рівні.
 

В зонах високого ризику TNT впроваджує додаткові заходи безпеки, що можуть включати центри контролю безпеки, GPS, конвоювання перевезень, посилений контроль на місцях та інше.  Для захисту своїх працівників, активів та клієнтських відправлень TNT обмежує свої детальні заходи безпеки.

 

Керівні принципи безпечного транспортування

TNT — активний учасник багатьох експрес-асоціацій глобального рівня, що орієнтовані на впровадження ініціатив як із боку митного контролю, так і з боку безпеки, при постійній співпраці з регулюючими органами та колегами з метою посилення безпеки ланцюгових поставок. Крім того, TNT впроваджує багато внутрішніх програм безпеки, керівних принципів, процесів і систем, до яких відносяться вказані нижче.

 

 • Навчання з безпеки
  Безпека — складова частина всіх вступних інструктажів, які проходять нові працівники.  Це спеціалізований курс навчання з безпеки, наприклад курс безпечного водіння «Driver's Security Awareness Training» та курс «Золоті правила» (Golden Rules), а також постійні курси підвищення кваліфікації для відповідних спеціальностей.
 • Перевірка працівників та підрядників
  TNT здійснює процедуру перевірки працівників та підрядників щодо оцінки своїх ризиків згідно з місцевим законодавством.
 • Оцінка маршрутних ризиків
  TNT впровадила процес оцінки ризиків, пов’язаних із маршрутами, що забезпечує періодичне проведення оцінки ризиків безпеки всіх нових та наявних магістральних маршрутів перевезення вантажів.
 • Безпечне зберігання вантажів під час транспортування
  TNT впровадила у своїй мережі керівні принципи щодо безпеки на всіх місцях під час простою та у вихідні дні.

Сертифікати з безпеки логістики

TNT впровадила стандарти у своїй мережі, що розповсюджується на всі аспекти безпеки, включно із системою безпеки транспортних засобів, контролем доступу, відеоспостереженням, персональним захистом, системою охоронної сигналізації, навчанням та іншим. Стандарти безпеки TNT базуються на категорії «С» Асоціації захисту транспортованих вантажів (TAPA). Однак TNT має понад 100 головних вузлів і депо в усьому світі, сертифікованих за категорією «А» згідно з TAPA. Крім того, TNT має велику кількість інших місць, що не були сертифіковані за категорією «А» згідно з TAPA, але відповідають стандартному рівню «A» TAPA. Рівні безпеки для всіх місць у межах мережі TNT засновані на результатах проведеної оцінки ризиків і впроваджених процедурах контролю за зниженням відповідних ризиків. 
 

TNT прагне досягти стандартів відповідно до різноманітних митних програм щодо гарантування безпеки ланцюга поставок у будь-якій частині світу, про що свідчить отримана від Митно-торгового партнерства проти тероризму в США (C-TPAT) сертифікація (ухвалена митним та прикордонним контролем США разом із міжнародним результатом перевірки C-TPAT) та 25 сертифікатів юридичної особи авторизованого економічного оператора (AEO), що були ухвалені в країнах-учасниках Євросоюзу.
 

Крім того, TNT має сертифікати AEO в Норвегії, Швейцарії та Тайвані, сертифікати «Партнерство з безпечної торгівлі плюс» (STP+) в Сінгапурі, а також сертифікати «Партнерство із захисту» (PIP) в Канаді. TNT приділяє багато уваги всім відповідним програмам, що почали діяти з національного митного контролю та безпеки для безперервного надання послуг із безпечних ланцюгових поставок.

 

Авіаційна безпека

TNT розробила ретельно продуману програму Авіаційної безпеки, спрямовану на постійне вдосконалення та розвиток з урахуванням останніх нормативних вимог і технологічних досягнень, а також впровадження стандартів передової практики. TNT надзвичайно зацікавлена та приймає активну участь в обговореннях, що проводяться регулюючими та галузевими органами з питань підвищення стандартів авіаційної безпеки на світовому рівні.

Відвідуючи та використовуючи цей сайт, ви даєте згоду приймати файли «cookies» від компанії TNT та її партнерів. Дізнатися більше