ПОЛОЖЕННЯ Й УМОВИ КОМПАНІЇ TNT EXPRESS

ПОВНА ВЕРСІЯ ВІД 2020 Р.

ПОЛОЖЕННЯ Й УМОВИ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

 

1.         ВИЗНАЧЕННЯ

"TNT” TNT Експрес Ворлдвайд Н.В., компанії, що належать до цієї групи, працівники компанії TNT, агенти та незалежні підрядники;

“Умови” положення та умови з урахуванням можливих періодичних змін відповідно до пун кту 2.1.

“Угода” угода, укладена компанією групи TNT, що виступає у якості отримувача Вантажу (1) із Замов ником (2) щодо надання Послуг відповідно до даних Умов.

“Конвенції” (i) Варшавська Конвенція про міжнародне перевезення вантажів виключно повітряним транспортом або з його використанням (1929 року), або Варшавська Конвенція із змінами, внесеними Гаазьким Протоколом (1955 року) та/або Монреальським Протоколом № 4 (1975 року), чи Монреальська Конвенція (1999 року), в залежності від їх обов’язкового застосування, (ii) Конвенція про угоду з міжнародного перевезення вантажів автотранспортом 1956 року (CMR), (iii) Конвенція щодо міжнародного перевезення вантажів залізничним транспортом (COTIF) або (iv) інші національні законодавства, що  реалізують чи визнають вищезгадані конвенції;

"Замовник"  фізична особа або юридична компанія, що здійснює покупку послуг у компанії TNT чи відправник, в залежності від обставин;

“Непридатність для перевезення”  вантаж або документи будь-якого походження, що не були упаковані чи упаковані неналежним чином, що зазнали пошкоджень, становлять небезпеку та ризик для здоров’я, можуть завдати шкоди іншим Відправленням чи обладнанню та/або оснащенню TNT, або можуть зазнати пошкоджень через їх непридатність для перевезення;

“Заборонені предмети” означає предмети й типи вантажів, перелік яких надано в розділі 5 ("Заборонені предмети") цих Умов.

"Послуги"  послуги, що надаються TNT стосовно Вантажу, згідно п.2.3.

“СПЗ” спеціальне право запозичення, вартість якого пов'язана з кошиком основних валют, що визначається МВФ та регулярно публікується в основних фінансових газетах;

"Вантаж"  товари чи документи будь-якого походження (без тари або в одній чи в декількох тарах), що TNT отримує від Замовника для здійснення своїх послуг.

 

2.         ПРИЙНЯТТЯ УМОВ

2.1.      Під час передачі Вантажу компанії TNT, Замовник приймає дані Умови, незалежно від того, чи підписана ним титульна сторінка товарно-транспортної накладної, чи ні. Дана Угода набуває чинності в момент отримання Вантажу компанією TNT. Зміни до цих Умов можуть узгоджуватися лише у письмовій формі уповноваженими представниками TNT. TNT не зобов’язана виконувати усні або письмові вказівки Замовника, що суперечать даним Умовам.

2.2.      Навіть у випадку, коли транспортування Вантажу є складовою частиною іншого виду угоди між Замовником та TNT, дані Умови мають застосовуватися до цієї угоди.

2.3.      Під час укладання будь-якої угоди з компанією TNT стосовно Вантажу, Замовник погоджується з наступним:

·       якщо транспортування вантажу здійснюється автотранспортом, це має бути угода на перевезення відправлень автотранспортом;

·       транспортом або з його використанням, це має бути угода на перевезення відправлень повітряним транспортом;

·       якщо транспортування вантажу здійснюється морським транспортом, це має бути угода на перевезення відправлень морським транспортом;

·       якщо транспортування вантажу здійснюється залізничним транспортом, це має бути угода на перевезення відправлень залізничним транспортом.

2.4.      Замовник погоджується з тим, що TNT може укласти субпідрядну угоду на всю або будь-яку частину даної Угоди.

 

 

3.         НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ ТА БЕЗПЕКА

3.1.      За винятком обставин, визначених пунктом 3.2, TNT не здійснює Послуги щодо вантажів, які TNT вважає небезпечними, включаючи без обмежень вантажі, що зазначені в технічних інструкціях Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), Кодексу міжнародного перевезення небезпечних вантажів морським транспортом (IMDG), Європейської угоди  щодо регулювання міжнародного перевезення небезпечних вантажів дорожнім транспортом (ADR) або будь-яких інших національних чи міжнародних правилах, що застосовуються під час здійснення Послуг з небезпечними товарами.

3.2.      TNT може на власний розсуд прийняти окремі небезпечні вантажі, але тільки після досягнення домовленості із Замовником щодо відповідних вимог до таких вантажів. Додаткову інформацію про спеціальні вимоги TNT разом із процедурою отримання “затвердженого статусу замовника” можна отримати у регіональному представництві TNT, а суму додаткової оплати за транспортування небезпечного вантажу буде внесено до рахунку-фактури, що виставляється Замовнику після прийняття Вантажу.

3.3.      Замовник гарантує, що:

3.3.1.      на момент заповнення товарно-транспортної накладної TNT або передачі Вантажу компанії TNT даний Вантаж не містить Заборонених предметів, предметів, заборонених до перевезення згідно з Додатком 17 Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) або іншими національними чи міжнародними нормами, що регулюють авіаційну безпеку. Замовник надасть повний опис змісту Вантажу в товарно-транспортній накладній чи у іншому супровідному документі, та його відповідальність і зобов’язання не вичерпуються наданням цієї інформації.

3.3.2.      підготовка Вантажу до відправлення проводилася у безпечних приміщеннях відповідальними працівниками Замовника, а Вантаж було захищено від несанкціонованого втручання під час підготовки, зберігання та транспортування безпосередньо перед його прийняттям компанією TNT.

3.4.      Вантаж може проходити процедуру огляду з метою безпеки, яка потребує його відкриття, тому Замовник погоджується з тим, що Вантаж може бути відкрито та оглянуто у будь-якому пункті його транспортування.

 

4.         ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ

4.1.      Компанія TNT не перевозить Вантажі, які не відповідають вимогам експортного контролю. Замовник забезпечує та гарантує дотримання всіх нормативних актів, правил і норм, зокрема, з-поміж іншого, Правил експортного контролю США, Правил міжнародної торгівлі зброєю США, Правил контролю міжнародних активів США, а також чинного експортного законодавства й урядових постанов країн, що мають відношення до транспортування Вантажу. Замовник зобов’язується дотримуватись усіх застосовних вимог санкцій, запроваджених урядом США в одноосібному порядку чи спільно з іншими країнами, які забороняють експорт або реекспорт товарів, послуг і технологій до країн і регіонів, визначених урядом США. Крім того, компанія TNT не здійснює перевезення, а Замовник зобов’язується не вимагати перевезення вантажів і товарів, торгівля якими обмежена або заборонена з огляду на економічні санкції або ембарго. Актуальний перелік країн і регіонів, які не обслуговує компанія TNT, наведено на сайті tnt.com.

4.2.      Крім того, компанія TNT не займається перевезеннями, а Замовник зобов’язується не вимагати від компанії TNT послуг щодо перевезення вантажів, якщо Замовник або будь-які сторони, що мають відношення до перевезення цих Вантажів, зазначені у санкційних списках, які веде Міністерство торгівлі США, або будь-яких інших списках, що стосуються експортного контролю або санкцій, які створює та впорядковує будь-яке з таких відомств: Міністерство фінансів США, Управління з контролю за іноземними активами США, Міністерство торгівлі США, Бюро промисловості й безпеки, Держдепартамент США, Управління з контролю за торгівлею товарами оборонного призначення, санкційні комітети ООН, Рада Європейського Союзу та інші компетентні відомства. Замовник також зобов’язується не намагатися здійснювати відправлення будь-якій юридичній особі, яка перебуває у власності або пайовій власності особи, встановленої компетентним органом контролю, на яку поширюється дія економічних санкцій.
Замовник зобов’язується самостійно визначати Вантажі, щодо яких існують будь-які експортні ліцензії або дозволи та які підлягають проходженню процедур попереднього експортного контролю, та надаватиме TNT інформацію з усією необхідною документацією відповідно до положень чинного законодавства.

4.3.      Замовник за власний рахунок забезпечує застосовне експортне та імпортне ліцензування або отримання дозволів на Вантаж, отримує всі необхідні ліцензії та дозволи, а також гарантує, що отримувач діє відповідно до законів на положень, застосовних у країні походження, країні призначення та будь-якої країни, що утверджує юрисдикцію на і товари. Крім того, Замовник за власний рахунок вживає заходів із недопущення порушення кінцевим користувачем товарів, що перевозяться, або способом їх використання будь-яких спеціальних правил контролю, що обмежують певні види експорту, реекспорту й перевезення спеціальних товарів, на які поширюється дія Правил експортного контролю США.

4.4.      Компанія TNT не несе відповідальності перед Замовником чи будь-якою іншою особою за будь-які збитки або витрати, зокрема, з-поміж іншого, штрафи й пені, у випадку недотримання Замовником тих чи інших вимог експортного законодавства, правил або положень, або внаслідок дій компанії TNT, спрямованих на забезпечення дотримання вимог застосовних нормативних актів і положень. Замовник також погоджується відшкодувати компанії TNT збитки за будь-які втрати чи витрати, зокрема, з-поміж іншого, штрафи й пені, у випадку недотримання Замовником тих чи інших вимог експортного законодавства, правил або положень, або внаслідок дій компанії TNT, спрямованих на забезпечення дотримання вимог застосовних нормативних актів і положень.

 

 

5.         ЗАБОРОНЕНІ ПРЕДМЕТИ

5.1.      Компанія TNT забороняє перевезення предметів, перелік яких наведено нижче, до будь-яких пунктів призначення, а Замовник зобов’язується не надсилати такі предмети, якщо з компанією TNT не досягнуто угоди про інше (залежно від пункту відправлення й пункту призначення Вантажу можуть застосовуватись додаткові обмеження):

а)       вогнепальна зброя, озброєння, набої та їх складові;

б)      машини для 3D-друку, які призначені або функціонують виключно для виробництва вогнепальної зброї;

в)       вибухові речовини (у деяких регіонах дозволено перевезення вибухових речовин класу 1.4; детальніша інформація надається на вимогу), феєрверки, запалювальні або легкозаймисті предмети;

г)       предмети, які на вигляд схожі на бомбу, ручну гранату або інший вибуховий пристрій. З-поміж іншого, до цього переліку належать нейтральні вироби, як-от муляжі, високореалістичні копії, тренувальний інвентар і витвори мистецтва;

ґ)       предмети військового призначення з країни, в якій потрібно оформлювати ліцензію на експорт;

д)      людські тіла, органи, ембріони людини або тварини, кремовані або ексгумовані людські рештки;

е)       живі тварини, зокрема комахи й домашні тварини;

є)       туші тварин, мертві тварини або опудала тварин;

ж)      рослини й рослинні матеріали, у тому числі зрізані квіти (зрізані квіти дозволено перевозити в деяких країнах, зокрема Нідерланди, США та вся Латинська Америка; додаткова інформація надається на вимогу);

з)       швидкопсувні продукти харчування, а також продукти й напої, що потребують охолодження або інших заходів температурного контролю;

и)      порнографія та/або непристойні матеріали;

і)       гроші, зокрема готівка та її еквіваленти (наприклад, обігові кредитно-грошові документи, індосовані цінні папери, облігації й інкасові доручення), колекційні монети й марки;

ї)       небезпечні відходи, зокрема використані голки й шприці для підшкірних ін’єкцій та інші медичні, органічні чи промислові відходи;

й)      натуральний лід (заморожена вода);

к)       контрафактні товари, зокрема товари з товарним знаком, повністю ідентичним або який можна ледве відрізнити від зареєстрованого товарного знака, без дозволу або без відома власника зареєстрованого товарного знака (також зазвичай відомих як “підробні товари” або “підробка”);

л)      марихуана, у тому числі марихуана, що використовується в рекреаційних або медичних цілях, а також видобутий із марихуани канабідіол (КБД), будь-який продукт із вмістом дельта-9-тетрагідроканнабінола (ТГК) із понад 0,3 % сухої маси, а також синтетичні каннабіноїди;

м)      рослинна або сира конопля чи її частини (у тому числі стеблини, листя й зерна коноплі);

н)      тютюн і тютюнові вироби, у тому числі цигарки, сигари, розсипний тютюн, бездимний тютюн, тютюн для кальяну;

о)      електронні цигарки.

5.2.         Компанія TNT забороняє перевезення предметів, перелік яких наведено нижче, до будь-яких пунктів призначення, а Замовник зобов’язується не надсилати такі предмети (залежно від пункту відправлення й пункту призначення Вантажу можуть застосовуватися додаткові обмеження):

а)    вантажі або товари, перевезення, імпорт або експорт яких заборонені будь-яким нормативним актом, законом або постановою;

б)    вантажі, перевезення яких вимагає від компанії TNT отримання будь-якої спеціальної ліцензії чи дозволу на перевезення, імпорт або експорт;

в)    незадекларовані, підакцизні вантажі або товари, що потребують отримання дозволу або оформлення у визначеному порядку;

г)    вантажі, заявлена митна вартість яких перевищує митну вартість, припустиму в тому чи іншому пункті призначення;

ґ)     небезпечні вантажі, окрім випадків, передбачених розділом “Небезпечні вантажі й заходи з безпеки” цих умов;

д)    пакети, що намокли, протікають або випускають будь-який запах.

5.3.         Компанія TNT не бере на себе відповідальність за Заборонені предмети, що були прийняті до перевезення будь-яким чином (зокрема внаслідок помилки чи недогляду). Компанія TNT залишає за собою право відмовити в перевезенні Вантажів на підставі цих обмежень або з міркувань безпеки. Компанія TNT має право утримувати із Замовника адміністративний збір за відхилені Вантажі, а також витрати з повернення Вантажів (залежно від обставин). Детальніша інформація надається на вимогу.

 

6.         РОЗРАХУНОК ТЕРМІНІВ І МАРШРУТУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Вихідні, святкові дні, державні свята, затримки, що пов’язані з процедурою проходження митного контролю, затримки, що пов’язані з дотриманням обов’язкових вимог місцевої безпеки чи інші події поза межами контролю TNT не враховуються під час визначення термінів доставки від дверей до дверей компанією TNT в своїх офіційних джерелах. Маршрут та спосіб, у який TNT виконує перевезення Вантажів, визначає TNT.

 

7.         МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

7.1.      Вантажі, які перетинають державні кордони, можуть підлягати митному оформленню. Замовник несе відповідальність за надсилання Вантажів згідно з усіма митними нормативними вимогами, за надання всієї документації та інформації, необхідної для митного оформлення, за достовірність, точність і повноту наданих даних і зроблених заяв щодо товарів і митного оформлення вантажу, а також за відповідність Міжнародній гармонізованій системі кодування товарів. Для Вантажів, які, окрім транспортної накладної, потребують іншої документації, як-от рахунок-фактура, транзитний час може бути збільшено. МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД УТРИМУВАТИ ШТРАФИ, ПЕНІ, КОМПЕНСАЦІЮ ЗА ТІ ЧИ ІНШІ ВИТРАТИ Й ВИДАТКИ, ЗОКРЕМА, ПЛАТУ ЗА ЗБЕРІГАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ПРАВОЗАСТОСОВНИХ ЗАХОДІВ ЗБОКУ КОМПЕТЕНТНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ АБО ВНАСЛІДОК НЕВИКОНАННЯ ЗАМОВНИКОМ СВОЇХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВИКЛАДЕНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ.

7.2.      Замовник за власний рахунок забезпечує відповідність Вантажів для міжнародного перевезення критеріям допуску для ввезення в країну призначення згідно із застосовним законодавством, а також дотримання всіх вимог щодо ліцензій і дозволів (якщо застосовно).

7.3.      Крім того, від Замовника може вимагатися додаткова інформація для отримання дозволу від інших органів контролю в країні призначення, перш ніж Вантаж буде доставлено отримувачу. Митне оформлення Вантажів, що містять товари чи продукти, які регулюються кількома державними структурами в інших країнах призначення (наприклад, місцевими держструктурами, відповідальними за регулювання в таких галузях, як безпека продуктів харчування, суспільна охорона здоров’я, фармацевтична й медична продукція, фітосанітарний і ветеринарний нагляд, телекомунікації та інше електронне обладнання, а також подібні їм структури), може забирати більше часу. Всі збори за відправлення Вантажів до країн, ввезення до яких заборонено, та їх повернення звідти сплачує Замовник.

7.4.      Якщо Вантажі утримуються на зберіганні в митних або інших органах через неправильне оформлення або відсутність документації, компанія TNT може спробувати сповістити про це отримувача. Якщо за вимогами місцевого законодавства отримувач має надати правильну інформацію або документацію, але не виконує цих вимог протягом розумно встановленого терміну компанією TNT, Вантаж може вважатися недоставленим згідно із застосовним законодавством. Якщо отримувач не надає необхідну інформацію або документацію, хоча місцеве законодавство дозволяє Замовнику надати її, компанія TNT може спробувати сповістити про це Замовника. Якщо Замовник не надає інформацію або документацію протягом розумно встановленого компанією TNT терміну, Вантаж визнається недоставленим згідно із застосовним законодавством. Компанія TNT не несе відповідальності за невиконання доставки через неправильне оформлення або відсутність документації незалежно від того, чи намагається компанія TNT сповістити про це отримувача або Замовника.

7.5.      Компанія TNT забезпечує митне оформлення Вантажів для міжнародного перевезення, якщо це дозволяє місцеве законодавство. Компанія TNT надасть інформацію щодо Вантажу митним та іншим регулювальним органам із метою митного оформлення. Компанія TNT може стягувати додаткову плату за митне оформлення (якщо застосовно) міжнародних Вантажів, за послуги, які запитує Замовник, отримувач або третя сторона, а також для відшкодування витрат, понесених компанією TNT у зв’язку з оформленням регулювальними органами. Типи й суми зборів відрізняються залежно від країни.

7.6.      Компанія TNT діє як представник Замовника або отримувача (залежно від ситуації) виключно з метою митного оформлення Вантажу, що ввозиться. На такі випадки Замовник уповноважує компанію TNT або призначеного нею митного брокера підготовляти й подавати митні декларації та виконувати всі пов’язані з цим дії як свого безпосереднього представника, що діє від імені та за дорученням Замовника або отримувача під відповідальність Замовника або отримувача. Замовник має забезпечити згоду отримувача з наданням таких повноважень компанії TNT з метою цього положення (якщо застосовно).

7.7.      В окремих випадках компанія TNT може на власний розсуд брати до виконання вказівки про залучення спеціально призначеного митного брокера, який не представляє компанію TNT (або призначеного компанією TNT брокера), чи брокера, призначеного Замовником. У будь-якому випадку компанія TNT (або вибраний компанією TNT брокер) залишає за собою право виконувати дії з оформлення Вантажу за неможливості визначення такого брокера, невиконання ним дій із митного оформлення або ненадання компанії TNT повної інформації щодо брокера (зокрема інформації щодо його імені, адреси, номеру телефону й поштового індексу).

 

8.         МИТА Й ЗБОРИ

8.1.      З метою митного оформлення деяких Вантажів компанія TNT може сплачувати мита й збори, що їх визначають посадові особи митних органів, від імені платника та стягувати з нього відповідну оплату за це. Компанія TNT може зв’язатися з платником щодо всіх Вантажів і запитати підтвердження відшкодування як умови для виконання дій із митного оформлення й доставки, а також на власний розсуд вимагати оплати мита й зборів до моменту передачі Вантажу отримувачу. Для отримання детальнішої інформації слід звертатися до відділу з питань роботи з клієнтами компанії TNT.

8.2.      У разі виникнення сумнівів щодо точності або правильності сплати мита й зборів, нарахованих щодо Вантажу, компанія TNT або уповноважений нею брокер можуть звертатися до супровідної документації вантажу. Якщо компанія TNT визначить, що мита й збори були нараховані належним чином, Замовник зобов’язаний оплатити мита й збори або забезпечити їх оплату отримувачем (залежно від обставин).

8.3.      Якщо компанія TNT сплачує мита й збори, податки й інші збори за платника наперед, платнику буде нараховано додатковий збір за такі послуги, що розраховується за фіксованим тарифом або у вигляді відсотка від загальної суми платежу. Розмір такого додаткового збору залежить від країни призначення. Детальнішу інформацію щодо зборів за додаткові послуги див. на сторінці “Додаткові послуги й надбавки” на сайті tnt.com.

8.4.      Якщо Замовник не зазначить платника за транспортною накладною, рахунок на оплату мит і зборів буде автоматично виставлено отримувачу, якщо це припустимо.

8.5.      ПОПРИ БУДЬ-ЯКІ ПЛАТІЖНІ ДОРУЧЕННЯ, ЩО СВІДЧАТЬ ПРОТИЛЕЖНЕ, ЗАМОВНИК ЗАВЖДИ ВІДПОВІДАЄ ЗА СПЛАТУ МИТ І ЗБОРІВ, А ТАКОЖ ЗА СПЛАТУ ВСІХ ЗБОРІВ І НАДБАВОК, ПОВ’ЯЗАНИХ З АВАНСОВОЮ ОПЛАТОЮ НАМИ МИТ І ЗБОРІВ, ЯКЩО ОПЛАТА НЕ НАДІЙШЛА. Якщо отримувач або третя сторона, від якої потрібне підтвердження відшкодування, відмовиться від оплати необхідних мит і зборів, компанія TNT має право звернутись із цим до Замовника. Якщо Замовник відмовляється від прийняття задовільних заходів із відшкодування витрат компанії TNT, Вантаж може бути повернуто Замовнику (у цьому випадку Замовник оплачує вартість початкового надсилання й повернення), переведено на спільний або митний склад і визнано недоставленим. У разі виставлення рахунка за транспортування Вантажу на кредитну картку компанія TNT залишає за собою право також переносити на рахунок кредитної картки несплачені за Вантажем мита й збори.

8.6.      З урахуванням чинності різних умов у тих чи інших регіонах, якщо компанія TNT не отримає задовільного підтвердження щодо відшкодування їй сплачених наперед сум мит і зборів, Вантаж може бути затримано. Замовник зобов’язаний убезпечити компанію TNT від будь-яких зобов’язань чи будь-яких витрат, збитків або видатків, у тому числі судових витрат і витрат на адвокатські гонорари, яких може зазнати компанія TNT, на адресу Замовника або інших третіх осіб, у зв’язку з невиконанням Замовником зобов’язань, визначених у розділах 7 і 8 цих Умов.

8.7.      Оплата мита й зборів здійснюватиметься в один із таких способів на розсуд компанії: готівкою, чеком (особистим або діловим, за умови надання дійсного посвідчення особи), кредитною карткою, грошовим переказом, дорожнім чеком, дебетовим або відтермінованим рахунком. Компанія TNT не приймає попередню оплату мит і зборів на момент відправлення Вантажу.

8.8.      Компанія TNT не бере на себе відповідальність за Вантажі, залишені на митниці, і ці вантажі можуть бути визнані такими, що не підлягають доставці.

 

9.         ДОСТАВКА ВАНТАЖУ

9.1.      Якщо TNT буде не в змозі доставити Вантаж через невірно вказану адресу, TNT докладе усіх розумних зусиль для знаходження правильної адреси. У цьому випадку TNT повідомить про це Замовника та може встановити додаткову плату за доставку.

9.2.      Доставки на абонентські поштові скрині не здійснюються, за винятком обмеженої кількості країн (список країн надається за запитом), а також за умови надання телефонного номеру отримувача.

9.3.      Якщо TNT не в змозі завершити доставку Вантажу з будь-якої причини, TNT зробить все можливе, щоб надіслати на адресу отримувача повідомлення про здійснення спроби зробити доставку та неможливість її завершення з зазначенням місця знаходження Вантажу. У разі нездійснення доставки після другої спроби компанією TNT, або у разі відмови отримувача від доставки, TNT докладе розумних зусиль, щоб зв’язатися з Замовником чи відправником (якщо це не Замовник) та узгодити подальші дії щодо Вантажу. Замовник погоджується оплатити будь-які витрати, що несе TNT внаслідок зміни адреси, утилізації чи повернення Вантажу, а також витрати TNT (у разі їх виникнення), пов’язані із здійсненням третьої чи будь-якої наступної спроби доставити Вантаж та узгодженням відповідної подальшої дії. Якщо TNT не отримає інструкцій від Замовника чи отримувача Вантажу протягом обґрунтованого строку після здійснення другої спроби доставити Вантаж, то TNT може повернути, знищити або реалізувати Вантаж без подальшої відповідальності та за рахунок Замовника.

9.4.      Замовник або отримувач Вантажу може надати спеціальні інструкції щодо доставки Вантажу до іншого місця призначення, а не за адресою отримувача (наприклад, за сусідньою адресою або за іншим місцем призначення). Отримувач також може забрати Вантаж з місця доставки, узгодженого з TNT. Якщо TNT погоджується з особливими інструкціями щодо доставки, можуть застосуватися додаткові тарифи та наступні положення:

9.4.1.   надання квитанції із зазначенням альтернативного місця здійснення доставки, що є доказом про виконані обов’язки щодо Вантажу;

9.4.2.   TNT не несе відповідальності за втрату, пошкодження чи затримку відправлення, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням особливих інструкцій Замовника щодо доставки.

9.5.      Якщо Замовник уповноважує TNT, а TNT погоджується (i) залишити Вантаж без підтвердження його отримання за вказаною адресою, у разі відсутності особи, що може поставити підпис (тобто підтвердити отримання) або (ii) доставити Вантаж на адресу поштової скрині чи камери схову, одностороннє повідомлення TNT про здійснення доставки є доказом виконання своїх обов’язків, та з цього моменту TNT звільняється від відповідальності щодо Вантажу.

 

10.       ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник гарантує TNT, що Вантаж відповідає наступним характеристикам:

10.1.1.    товари безпечним та належним чином підготовлені й упаковані відповідно до їх характеру та розміру для запобігання ризикам, що пов’язані з транспортуванням, а також закриті таким чином, щоб виявити несанкціоноване втручання;

10.1.2.    товари вагою понад 70 кілограмів мають бути у паллетах (піддонах);

10.1.3.    характеристики Вантажу (включаючи без обмежень його кількість, вагу, габарити та загальний опис), а також адреса доставки та контактні дані отримувача у повному обсязі, ретельно, вчасно та розбірливо занесені до товарно-транспортної накладної;

10.1.4.    Вантаж готовий для отримання та має чітке й коректне маркування, якщо цього потребують додаткові заходи, узгоджені з TNT. Етикетки надійно закріплені на зовнішній поверхні Вантажу та добре помітні (етикетка великих вантажів має прикріплюватися до будь-якого відправлення вагою 30 та більше кілограмів);

10.1.5.    Вантаж має містити відповідну рахунок-фактуру (у якій зазначено коректну адресу його виставлення, включаючи діючий номер платника податків/ПДВ, правильний та чіткий опис товару, справжню вартість та перші шість цифр коду Гармонізованої системи (“HS”), а також контактні дані отримувача;

10.1.6.    вміст Вантажу не підпадає під обмеження Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Кодексу міжнародного перевезення небезпечних вантажів морським транспортом (IMDG) чи Європейської угоди щодо регулювання міжнародного перевезення небезпечних вантажів дорожнім транспортом (ADR), а також не забороняється положеннями, правилами та законодавчими нормами будь-якої країни, до якої чи через яку здійснюється перевезення. Отримувач Вантажу не є особою чи організацією, з якою забороняється вступати в комерційні відносини згідно з діючими законодавчими положеннями чи нормами; та

10.1.7.    вартість Вантажу не перевищує 25 000 Євро (крім випадків особливих попередніх домовленостей з TNT).

10.2.    Замовник має своєчасно надати TNT до початку транспортування (i) інформацію про характер вмісту Вантажу, (ii) спосіб, у яких необхідно поводитися з Вантажем та (iii) запобіжні заходи, що необхідно вжити при транспортуванні. Вся інформація, якою володіє чи має володіти Замовник, є важливою для TNT.

10.3.    Замовник має дотримуватися всіх нормативно-правових вимог, які необхідні для належного надання TNT своїх Послуг. Замовник гарантує компенсувати збитки компанії ТNT та звільняє її від зобов’язань щодо відшкодування будь-яких видатків, збитків чи витрат, включаючи витрати на юридичну підтримку та оплату послуг адвоката, які TNT може понести перед Замовником або іншою особою з причини недотримання Замовником своїх обов’язків, що передбачені у пункті 8 цієї угоди, навіть якщо TNT необачно приймає Вантаж, який порушує будь-які зобов’язання Замовника за  даною угодою.

10.4.    Замовник погоджується з тим, що (i) TNT або інший державний орган, включаючи митні служби та служби безпеки можуть відкрити та оглянути Вантаж у будь-який час, та (ii) TNT може за власним бажанням відмовитися прийняти вантаж, якщо він вважається Непридатним для перевезення чи з будь-якої іншої причини.

10.5.    Замовник має захистити TNT від будь-яких претензій з боку третіх сторін, що зацікавлені у Вантажі.

10.6.    Замовник погоджується з тим, що TNT не може розголосити детальну інформацію щодо заходів безпеки чи надати дані маршруту щодо спільної мережі користування з метою захисту товарів Замовника. Це також забороняє проведення аудиту на об’єктах спільного користування або транспортних засобах TNT, крім випадків, що передбачені законом чи законодавчою вимогою.

10.7.    Замовник повинен надати спеціальне обладнання, яке може знадобитись TNT для навантаження, або розвантаження Вантажу в транспортний засіб, або з нього.

 

11.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1.    У випадках, передбачених Конвенцією або у рамках застосування інших обов’язкових положень національного законодавства, відповідальність TNT регулюється та обмежується відповідно до Конвенції, що застосовується, та/або законодавчих положень.

11.2.    У разі неможливості застосування Конвенції з будь-яких причин, відповідальність TNT за втрату вантажу, пошкодження чи затримки, що виникли з будь-якої причини, включаючи без обмежень порушення угоди, недбалість, умисну дію або бездіяльність з боку TNT, буде обмежуватися наступним:

11.2.1.    22 СПЗ за кілограм втраченого чи пошкодженого Вантажу, перевезення якого здійснювалося (частково) повітряним транспортом або іншими засобами транспортування, крім дорожнього;

11.2.2.    8,33 СПЗ за кілограм втраченого чи пошкодженого Вантажу, перевезення якого здійснювалося автотранспортом;

11.2.3.    3,4 євро за кілограм, але не більше 10,000 євро за випадок чи серію пов’язаних випадків втрати або пошкодження Вантажу у зв’язку з діяльністю TNT, крім надання зазначених Послуг; або

11.2.4.    фактична сумою платежу, здійсненого Замовником за перевезення затриманого Вантажу за умови, що Замовник зазнав збитків.

11.3.     TNT не несе відповідальності за наступне:

11.3.1.    непрямі, особливі, економічні чи супутні збитки, включаючи без обмежень витрати на альтернативні засоби транспортування, втрату прибутків, неможливість використання вантажу, очікуванні заощадження, втрату репутації чи потенційної можливості; або

11.3.2.    втрату чи пошкодження вантажу, що виникли з обставин, які не залежать від TNT, до яких слід відносити стихійні лиха, збройні захоплення, нещасні випадки, дії терористів, страйки, ембарго, громадські зворушення, державні чи місцеві збої  у повітряних або наземних транспортних мережах, технічні проблеми транспортних засобів чи обладнання, дії чи бездіяльність з боку Замовника, третьої сторони або державних органів, злочинні дії та/або приховані дефекти чи внутрішній порок, властивий вмісту Вантажу; або

11.3.3.    штрафи, пеня, повернення платежів чи інші грошові суми, стягнені з Замовника будь-якою третьою стороною незалежно від причин.

11.4.    TNT в жодному разі не відповідає за кількість та/або вміст Вантажу, зазначеного Замовником та/або вказаного в товарно-транспортній накладній, якщо під час передачі Вантажу для транспортування компанії TNT товари було завантажено в контейнер/трейлер та/або на піддонах, та/або упаковано таким чином, що кількість одиниць товару та/або вміст Вантажу не було можливим перевірити, або під час здійснення завантаження компанією TNT таку перевірку не можна було провести та/або така перевірка могла спричинити затримку транспортування, у кожному випадку на власний розсуд TNT.

 

12.       ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ ДАНИХ

12.1.    Такі терміни, як “контролер”/“оператор”, “особисті дані” та “обробка”, мають значення, закріплені за ними в Загальному регламенті щодо захисту даних (ЄС) 2016/679 (далі — GDPR) і будь-яких застосовних (місцевих) нормативних актах і правилах про захист особистих даних (спільно — “законодавство щодо захисту даних“).

12.2.    Компанія TNT і Замовник визнають, що вони обидва є повноправними контролерами/операторами щодо обробки будь-яких особистих даних сторонами або між сторонами згідно з положеннями цих Умов.

12.3.    Щодо обробки тих чи інших особистих даних згідно з положеннями цих Умов Замовник заявляє про дотримання ним законодавства щодо захисту даних, у тому числі про отримання правових підстав згідно зі статтею 6 GDPR та про надання фізичним особам інформації згідно зі статтями з 12 по 14 GDPR, включно з інформацією, що міститься в Сповіщенні про конфіденційність даних компанії TNT на сайті tnt.com

12.4.    Замовник відшкодує компанії TNT всі витрати, претензії, вимоги й видатки, понесені або прийняті компанією TNT у зв’язку з невиконанням Замовником положень цього розділу 12.

12.5.    Усі випадки передавання особистих даних від Замовника компанії TNT і, навпаки, з Європейської економічної зони (ЄЕЗ) або Швейцарії в країну, що перебуває за межами ЄЕЗ, чи за межі Швейцарії регулюються положеннями стандартних договірних умов між контролерами (далі — SCC-CC) у контексті статті 46(2)(c) GDPR, з якою можна ознайомитися за посиланням: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. З цією метою положення SCC-CC в повному обсязі включені в ці Умови шляхом посилання на них. Приймаючи ці Умови, сторони (а) визнаються такими, що підписали SCC-CC, (б) приймають усі положення SCC-CC і (в) зобов’язуються дотримуватись умов, які містяться у них. Згідно з положеннями SCC-CC, компанія TNT як контролер діє в ролі експортера даних, у тому числі від імені своїх афілійованих осіб, а Замовник як контролер діє в ролі імпортера даних, або навпаки, якщо це застосовно. Усе вищезгадане не скасовує права компанії TNT одноосібно приймати рішення про використання іншого відповідного механізму передавання згідно із законодавством щодо захисту даних. Передавання особистих даних може включати в себе контактні дані окремих відправників і отримувачів, наприклад імена й адреси, необхідні для забезпечення ефективного надання послуг компанією TNT, як-от доставка відправлень і забезпечення можливості відстеження відправлень, як зазначено нижче в цих Умовах і передбачено в Додатку Б до SCC-CC.

12.6.    Якщо Суд Європейського Союзу, місцевий наглядовий орган або аналогічний урядовий орган визнають, що ці Умови та (або) SCC-CC не становлять законний спосіб спрощення передавання особистих даних за межі ЄЕЗ, сторони мають домовитися про альтернативний спосіб спрощення такого передавання в законний спосіб.

 

13.       ТОВАРИ З ГАРАНТОВАНИМ СТРОКОМ

Якщо TNT не виконає доставку товарів з гарантованим строком протягом встановленого терміну, та якщо таке невиконання не було спричинено випадками, що викладені у пункті 11.3.2, а також якщо Замовник звертається до TNT з претензією  відповідно до пункту 16, TNT стягує з Замовника оплату за фактично надану послугу доставки (наприклад, до полудня) замість суми, що була встановлена у момент замовлення послуги (наприклад, до 9.00) в рамках категорії продукції, за якою замовлено послугу.

 

14.       КОШТОВНІ РЕЧІ

Коштовні речі, такі як дорогоцінні камені та метали, ювелірні вироби, гроші, оборотні документи, незахищені меблі, скло або фарфор, витвори мистецтва, антикварні речі, важливі документи, до яких входять паспорт, тендерна документація, сертифікати акцій та опціонів не підлягають перевезенню транспортною мережею TNT. Будь-які з вищезазначених речей будуть відправлені транспортною мережею TNT на власний ризик Замовника.

 

15.       РОЗШИРЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

15.1.    Замовник може за умови здійснення визначеної оплати зробити заяву в товаро-транспортній накладній щодо вартості Вантажу (перевезення не документального характеру) при перевищенні ліміту зазначеного у пункті 9 у розмірі максимум до 25 000 євро за Вантаж («Розширена Відповідальність»). Заява має бути складена шляхом заповнення відповідної графи у накладній і здійснення визначеної оплати. Компенсація за доведену втрату або пошкодження Вантажу може вимагатися у розмірі зазначеної вище заявленої вартості. Розширена Відповідальність не поширюється на дорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, смартфони і годинники, планшети, ноутбуки, плазми та/або LCD екрани, ювелірні вироби, гроші, скло, фарфор, предмети мистецтва, антикваріат, документи або які-небудь плівки, магнітні стрічки, диски, карти пам'яті або будь-які інші дані або зображення, нанесені на товари, що переміщуються.

15.2.    Замовник може вибрати опцію Розширеної Відповідальності щодо витрат, пов’язаних із реконструкцією, відтворенням, перевиданням або передруковуванням (включаючи витрати на матеріали (наприклад, папір) і розумні трудовитрати) свого Вантажу документального характеру шляхом заповнення відповідної графи у накладній і здійснення відповідної оплати.  Компенсація за доведені втрати або пошкодження Вантажу документального характеру може вимагатися у розмірі максимум до 500 євро за Вантаж. Заходи Розширеної Відповідальності застосовуються тільки для документів, які перераховані на сайті дочірньої компанії або філії або відділення ТNT, яка приймає Вантаж Замовника для перевезення.

15.3.    Опції Розширеної Відповідальністі, передбачені цим пунктом 13 (i) застосовуються тільки в разі відповідальності ТNT, (ii) не забезпечують компенсацію втрат непрямого характеру (див. п. 9.3) або затримки чи коли збиток виник внаслідок порушення Замовником своїх зобов'язань, передбачених цими умовами, (ііі) і не поширюється на нетранспортні послуги та на обмежене коло країн. Список цих країн і більш докладна інформація про умови підвищеної відповідальності доступні в TNT центрі обслуговування клієнтів або на сайті дочірніх товариств TNT або філіях, які прийняли відвантаження у клієнта.

 

16.       ПРОЦЕДУРА ОБРОБКИ ПРЕТЕНЗІЙ

16.1.     TNT приймає на розгляд претензії щодо втраченого та пошкодженого Вантажу, а також Вантажу, що затримується, або інших збитків тільки у випадку, коли Замовник діє за умовами Конвенції та згідно з наступною процедурою:

16.1.1.  Замовник повідомляє TNT у письмовій формі про втрату, пошкодження чи затримку протягом 21 дня (i) після доставки Вантажу, (ii) з моменту, коли Вантаж мав бути доставлений або (iii) з моменту, коли Замовнику на обґрунтованих підставах стає відомо про втрату чи пошкодження Вантажу;

16.1.2.  Замовник має оформити свою претензію шляхом направлення до TNT всієї необхідної інформації щодо Вантажу та/або його втрати, пошкодження чи затримки;

16.1.3.  TNT не зобов’язана обробляти претензії, доки всі витрати не будуть сплачені Замовником. Замовник не має права віднімати суму заявленої претензії із суми, нарахованої TNT за транспортування вантажу;

16.1.4.  Для того, щоб TNT розглянула претензію, вміст Вантажу та його оригінальна упаковка мають бути доступними для здійснення перевірки компанією TNT.

16.2.     TNT може вважати, що Вантаж було доставлено у належному стані, якщо отримувач не зазначив пошкоджень у кур’єрській відомості під час отримання Вантажу.

16.3.     У разі визнання компанією TNT частини або всієї претензії Замовника, Замовник гарантує TNT, що його страхувальники чи третя сторона, які мають свої інтереси щодо Вантажу, відмовляються від будь-яких прав, засобів правового захисту чи сатисфакції, на які вони могли отримати повноваження в порядку суброгації чи іншим чином.

 

17.       ТАРИФИ ТА ОПЛАТА

17.1.    У якості винагороди за надання Послуг компанією TNT, Замовник зобов’язується оплатити всі витрати TNT(діючі додаткові збори) згідно з тарифами, що застосовуються для Вантажу за тарифною картою TNT (що надається за запитом у будь-якому представництві TNT у країні, з якої виставлено рахунок-фактуру на Вантаж) або за відповідною угодою, що укладено між Замовником та TNT. Компанія TNT залишає за собою право час від часу без попереднього сповіщення змінювати тарифи, визначені в тарифній карті компанії TNT.

17.2.    Тарифи TNT не включають імпортні та експортні мита, збори за митне оформлення, податки/ПДВ на послуги з перевезення, а також місцеві мита, збори та податки, що сплачуються у разі необхідності. Замовник відшкодовує компанії TNT протягом 7 днів з моменту виставлення рахунку-фактури вищезазначені мита, збори та податки.

17.3.    Тарифи TNT не включають імпортні та експортні мита, збори за митне оформлення, податки/ПДВ на послуги з перевезення, а також місцеві мита, збори та податки, що сплачуються у разі необхідності. Замовник відшкодовує компанії TNT протягом 7 днів з моменту виставлення рахунку-фактури вищезазначені мита, збори та податки.

17.4.    Якщо Вантаж не може зберігатися у штабелях за власним розсудом TNT, TNT залишає за собою право застосовувати надбавки до діючих тарифів.

17.5.    Тарифи TNT підлягають індексованим надбавкам на паливо, та TNT залишає за собою право на зміну індексу та рівню надбавок на паливо без повідомлення Замовника. Сума, тривалість та вид (наприклад, наземний та повітряний) надбавки на паливо встановлюються TNT за власним розсудом.

17.6.    Інформацію щодо надбавок на паливо, які застосовуються TNT, розміщено на її (локальному) веб-сайті. Ця інформація превалює та відхиляє інформацію щодо надбавок, що надається у будь-якій іншій формі.

17.7.    TNT розраховує плату за заявлену вагу або об’ємну вагу Вантажу, в залежності від того, яка з них вище. Об’ємна вага розраховується відповідно до рівняння перетворення об’єму згідно тарифної карти TNT. TNT може здійснювати перевірку ваги та/або кількості одиниць Вантажу, та у разі перевищення заявленої ваги та/або об’єму, та/або кількості одиниць, Замовник погоджується, що фактична вага Вантажу та/або його об’ємна вага, залежно від того, яка з них вище, має використовуватися для розрахунку тарифів TNT на перевезення;

17.8.    За кожне відправлення Вантажу буде виставлено рахунок-фактуру по завершенню тижневого терміну з дати отримання Вантажу. Замовник має здійснити платіж на користь TNT протягом 7 днів з моменту виставлення рахунку-фактури без затримок, вирахувань, зустрічних претензій чи взаємозаліків та у валюті, зазначеної в рахунку, або у національній валюті за курсом обміну, що надається TNT. Копія підтвердження доставки Вантажу не додається до рахунків-фактур TNT.

17.9.    TNT залишає за собою право стягувати відсотки по всіх прострочених платежах у розмірі 6% поза базовою ставкою Європейського Центрального Банку з дати настання заборгованості до отримання оплати за відповідним рахунком-фактурою. Замовник відшкодовує TNT обґрунтовані витрати за стягнення за цими рахунками-фактурами.

17.10.  Якщо це дозволяється законом, TNT використовує стандартний спосіб виставлення рахунків-фактур електронними засобами. Якщо Замовник вимагає, щоб рахунки-фактури виставлялися на паперових носіях, TNT залишає за собою право стягнути з Замовника адміністративний внесок за надання такої послуги.

17.11.  Замовник визнає та погоджується з тим, що TNT має право на утримання Вантажу боржника, окрім інших прав та засобів захисту щодо відправлень, які знаходяться у розпорядженні TNT, а також з тим, що TNT має право реалізувати вміст Вантажу та залишити виручені кошти від продажу для погашення можливих зобов’язань Замовника перед TNT.

 

18.       ВІДШКОДУВАННЯ СТОСОВНО ПРАЦІВНИКІВ

Замовник гарантує компенсувати збитки компанії TNT та звільняє її від зобов’язань щодо відшкодування будь-яких видатків, збитків чи витрат, включаючи витрати на юридичну підтримку та оплату послуг адвоката, які TNT може прямо чи опосередковано спричинити Замовнику чи іншій особі прямо або опосередковано внаслідок скорочення штатів, вибіркового поновлення у штаті або переведення будь-якого працівника чи колишнього працівника Замовника, або постачальника чи колишнього постачальника Замовника або третьої сторони, що можуть виникнути з комерційних відносин між TNT та Замовником, включаючи, але не обмежуючись будь-якою відповідальністю, що виникає на підставі Директиви набутих прав Європейського співтовариства (77/187/EEC з поправками, внесеними Директивою 2001/23/EC) чи імплементацією національного законодавства щодо цього питання, або згідно з чинним трудовим законодавством.

 

19.       ПОВНОТА УГОДИ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ

19.1.    За наміром TNT у даному документі містяться всі терміни та умови, що поширюються на комерційні відносини між TNT та Замовником. Якщо Замовник бажає керуватися будь-якими змінами до даних Умов, він має переконатися, що ці зміни викладено в письмовій формі та підписано TNT та Замовником до моменту прийняття Вантажу компанією TNT для здійснення її Послуг.

19.2.    Якщо будь-яке положення чи умова визнається недійсною або такою, що не має законної сили, це не повинно впливати на інші положення даних Умов, що залишаються в силі в повному обсязі.

 

20.       КЕРУЮЧИЙ ЗАКОН ТА ЮРИСДИКЦІЯ

            Крім випадків, передбачених чинною Конвенцією, суперечки, що виникають внаслідок або у відношенні до даних Умов, мають керуватися законами та розглядатися у судових органах країни, в якій TNT прийняла Вантаж для здійснення своїх Послуг.

Відвідуючи та використовуючи цей сайт, ви даєте згоду приймати файли «cookies» від компанії TNT та її партнерів. Дізнатися більше