Генеральні умови перевезень

Генеральні умови перевезень та надання інших послуг

Повна версія

Положення та умови надання транспортних послуг

 

1.Визначення


"TNT” - TNT Експрес Ворлдвайд Н.В., компанії, що належать до цієї групи, працівники компанії TNT, агенти та незалежні підрядники;


“Умови” - положення та умови з урахуванням можливих періодичних змін відповідно до пункту 2.1.


“Угода” - угода, укладена компанією групи TNT, що виступає у якості отримувача Вантажу (1) із Замовником (2) щодо надання Послуг відповідно до даних Умов.


“Конвенції” - (i) Варшавська Конвенція про міжнародне перевезення вантажів виключно повітряним транспортом або з його використанням (1929 року), або Варшавська Конвенція із змінами, внесеними Гаазьким Протоколом (1955 року) та/або Монреальським Протоколом № 4 (1975 року), чи Монреальська Конвенція (1999 року), в залежності від їх обов’язкового застосування, (ii) Конвенція про угоду з міжнародного перевезення вантажів автотранспортом 1956 року (CMR), (iii) Конвенція щодо міжнародного перевезення вантажів залізничним транспортом (COTIF) або (iv) інші національні законодавства, що  реалізують чи визнають вищезгадані конвенції;


"Замовник" - фізична особа або юридична компанія, що здійснює покупку послуг у компанії TNT чи відправник, в залежності від обставин;


“Непридатність для перевезення” - вантаж або документи будь-якого походження, що не були упаковані чи упаковані неналежним чином, що зазнали пошкоджень, становлять небезпеку та ризик для здоров’я, можуть завдати шкоди іншим Відправленням чи обладнанню та/або оснащенню TNT, або можуть зазнати пошкоджень через їх непридатність для перевезення;


"Послуги" - послуги, що надаються TNT стосовно Вантажу, згідно п.2.3.


“СПЗ” - спеціальне право запозичення, вартість якого пов'язана з кошиком основних валют, що визначається МВФ та регулярно публікується в основних фінансових газетах;


"Вантаж" - товари чи документи будь-якого походження (без тари або в одній чи в декількох тарах), що TNT отримує від Замовника для здійснення своїх послуг;


2.Прийняття умов


2.1 Під час передачі Вантажу компанії TNT, Замовник приймає дані Умови, незалежно від того, чи підписана ним титульна сторінка товарно-транспортної накладної, чи ні. Дана Угода набуває чинності в момент отримання Вантажу компанією TNT. Зміни до цих Умов можуть узгоджуватися лише у письмовій формі уповноваженими представниками TNT. TNT не зобов’язана виконувати усні або письмові вказівки Замовника, що суперечать даним Умовам.


2.2 Навіть у випадку, коли транспортування Вантажу є складовою частиною іншого виду угоди між Замовником та TNT, дані Умови мають застосовуватися до цієї угоди.


2.3 Під час укладання будь-якої угоди з компанією TNT стосовно Вантажу, Замовник погоджується з наступним:

якщо транспортування вантажу здійснюється автотранспортом, це має бути угода на перевезення відправлень автотранспортом;

транспортом або з його використанням, це має бути угода на перевезення відправлень повітряним транспортом;

якщо транспортування вантажу здійснюється морським транспортом, це має бути угода на перевезення відправлень морським транспортом;

якщо транспортування вантажу здійснюється залізничним транспортом, це має бути угода на перевезення відправлень залізничним транспортом.


2.4 Замовник погоджується з тим, що TNT може укласти субпідрядну угоду на всю або будь-яку частину даної Угоди.


3. Небезпечні вантажі та безпека


3.1 За винятком обставин, визначених пунктом 3.2, TNT не здійснює Послуги щодо вантажів, які TNT вважає небезпечними, включаючи без обмежень вантажі, що зазначені в технічних інструкціях Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), Кодексу міжнародного перевезення небезпечних вантажів морським транспортом (IMDG), Європейської угоди  щодо регулювання міжнародного перевезення небезпечних вантажів дорожнім транспортом (ADR) або будь-яких інших національних чи міжнародних правилах, що застосовуються під час здійснення Послуг з небезпечними товарами.


3.2 TNT може на власний розсуд прийняти окремі небезпечні вантажі, але тільки після досягнення домовленості із Замовником щодо відповідних вимог до таких вантажів. Додаткову інформацію про спеціальні вимоги TNT разом із процедурою отримання “затвердженого статусу замовника” можна отримати у регіональному представництві TNT, а суму додаткової оплати за транспортування небезпечного вантажу буде внесено до рахунку-фактури, що виставляється Замовнику після прийняття Вантажу.


3.3. Замовник гарантує:


3.3.1. що на момент заповнення товарно-транспортної накладної TNT або передачі Вантажу компанії TNT даний Вантаж не містить заборонених предметів, що визначені Додатком 17 Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) або іншими національними чи міжнародними нормами, що регулюють авіаційну безпеку. Замовник надасть повний опис змісту Вантажу в товарно-транспортній накладній чи у іншому супровідному документі, та його відповідальність і зобов’язання не вичерпуються наданням цієї інформації.

 

3.3.2. що підготовка Вантажу до відправлення проводилася у безпечних приміщеннях відповідальними працівниками Замовника, а Вантаж було захищено від несанкціонованого втручання під час підготовки, зберігання та транспортування безпосередньо перед його прийняттям компанією TNT.

 

3.4. Вантаж може проходити процедуру огляду з метою безпеки, яка потребує його відкриття, тому Замовник погоджується з тим, що Вантаж може бути відкрито та оглянуто у будь-якому пункті його транспортування.


4.Експортний контроль


4.1. Замовник приймає на себе відповідальність та гарантує дотримання всіх діючих положень з експортного контролю, включаючи без обмежень положення та правила, що забороняють несанкціоновану торгівлю військовими та іншими стратегічними товарами та послугами, фінансові чи комерційні операції із зазначеними фізичними та юридичними особами, або положення та правила, що накладають умови, згідно з якими окремі технології, інформація та товари можуть перевозитися до країни, з країни та через країну, що є місцем призначення доставки Вантажу.


4.2. Замовник гарантує, що не буде передавати товари та документи компанії TNT, якщо Замовник або будь-які сторони, що мають відношення до цих товарів чи документів зазначені у програмах із застосування санкцій, включаючи програми санкцій ООН, регіональні та національні програми, що реалізують та/або доповнюють таки програми, а також сторони, які зазначені у положеннях з незалежних заходів.


4.3. Замовник визначатиме вантажі, що підлягають проходженню процедур попереднього експортного контролю, та надаватиме TNT інформацію з усією необхідною документацією відповідно до положень чинного законодавства.


4.4. Замовник за власний рахунок здійснює експортне та імпортне ліцензування або отримання дозволів на Вантаж, отримує всі необхідні ліцензії та дозволи, а також гарантує, що отримувач цього Вантажу діє відповідно до законів його походження, країни його призначення та/або будь-якої країни, що утверджує юрисдикцію на даний Вантаж.


4.5. За жодних обставин TNT не несе відповідальності за недотримання Замовником законодавчих положень з експортного контролю, санкцій, обмежувальних заходів та ембарго.


5. Розрахунок термінів та маршруту перевезень
 

Вихідні, святкові дні, державні свята, затримки, що пов’язані з процедурою проходження митного контролю, затримки, що пов’язані з дотриманням обов’язкових вимог місцевої безпеки чи інші події поза межами контролю TNT не враховуються під час визначення термінів доставки від дверей до дверей компанією TNT в своїх офіційних джерелах. Маршрут та спосіб, у який TNT виконує перевезення Вантажів, визначає TNT.


6. Митне оформлення


6.1. Замовник призначає TNT уповноваженим  представником виключно з метою оформлення та проведення Вантажу через митницю. Якщо TNT передовіряє цю роботу, Замовник свідчить, що TNT діє у якості представника Замовника з метою призначення відповідного митного брокера для здійснення митних формальностей та реєстрацій. Якщо будь-який митний орган запитує інформацію або супровідну документацію з метою обґрунтування змісту імпортної/експортної декларації, фізичного пред’явлення товарів або статусу митного оформлення TNT, Замовник має надати необхідну документацію за власний рахунок.


6.2. Замовник гарантує, що вся документація та інформація, що надається ним у зв’язку з експортуванням та імпортуванням Вантажу, є та проводжує бути достовірною та коректною, включаючи дані дійсного відправника та отримувача. У тій мірі, в якій можливо, TNT надасть добровільну підтримку Замовнику у виконанні митних та інших формальностей, але така допомога буде надається на на власний ризик Замовника.


6.3. Будь-які витрати, пов’язані з митним оформленням, зборами, податками, штрафами, зберіганням та іншими операціями, що несе TNT у зв’язку з (i) діями митних чи інших державних органів, (ii) ненаданням належної документації Замовником та/або отримувачем, та/або (iii) неотриманням необхідної ліцензії чи дозволу, будуть стягнені з Замовника. За першою вимогою компанії TNT Замовник має надати гарантію на погашення будь-яких зборів, податків, штрафів, комісій чи інших витрат, що зазначені у цьому положенні.


6.4. TNT буде прагнути прискорити процедуру митного оформлення Вантажу, однак не нестиме відповідальності за будь-які затримки, втрати або пошкодження, що виникли через втручання працівників митних чи інших державних органів.


6.5. Замовник гарантує компенсувати збитки компанії TNT та звільняє її від зобов’язань щодо відшкодування будь-яких видатків, збитків чи витрат, включаючи витрати на юридичну підтримку та оплату послуг адвоката, які TNT може спричинити Замовнику або іншим особам через недотримання Замовником своїх обов’язків, що передбачені у пункті 6.


7. Доставка вантажу


7.1. Якщо TNT буде не в змозі доставити Вантаж через невірно вказану адресу, TNT докладе усіх розумних зусиль для знаходження правильної адреси. У цьому випадку TNT повідомить про це Замовника та може встановити додаткову плату за доставку.


7.2. Доставки на абонентські поштові скрині не здійснюються, за винятком обмеженої кількості країн (список країн надається за запитом), а також за умови надання телефонного номеру отримувача.


7.3. Якщо TNT не в змозі завершити доставку Вантажу з будь-якої причини, TNT зробить все можливе, щоб надіслати на адресу отримувача повідомлення про здійснення спроби зробити доставку та неможливість її завершення з зазначенням місця знаходження Вантажу. У разі нездійснення доставки після другої спроби компанією TNT, або у разі відмови отримувача від доставки, TNT докладе розумних зусиль, щоб зв’язатися з Замовником чи відправником (якщо це не Замовник) та узгодити подальші дії щодо Вантажу. Замовник погоджується оплатити будь-які витрати, що несе TNT внаслідок зміни адреси, утилізації чи повернення Вантажу, а також витрати TNT (у разі їх виникнення), пов’язані із здійсненням третьої чи будь-якої наступної спроби доставити Вантаж та узгодженням відповідної подальшої дії. Якщо TNT не отримає інструкцій від Замовника чи отримувача Вантажу протягом обґрунтованого строку після здійснення другої спроби доставити Вантаж, то TNT може повернути, знищити або реалізувати Вантаж без подальшої відповідальності та за рахунок Замовника.


7.4. Замовник або отримувач Вантажу може надати спеціальні інструкції щодо доставки Вантажу до іншого місця призначення, а не за адресою отримувача (наприклад, за сусідньою адресою або за іншим місцем призначення). Отримувач також може забрати Вантаж з місця доставки, узгодженого з TNT. Якщо TNT погоджується з особливими інструкціями щодо доставки, можуть застосуватися додаткові тарифи та наступні положення:


7.4.1. надання квитанції із зазначенням альтернативного місця здійснення доставки, що є доказом про виконані обов’язки щодо Вантажу;


7.4.2. TNT не несе відповідальності за втрату, пошкодження чи затримку відправлення, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням особливих інструкцій Замовника щодо доставки.


7.5. Якщо Замовник уповноважує TNT, а TNT погоджується (i) залишити Вантаж без підтвердження його отримання за вказаною адресою, у разі відсутності особи, що може поставити підпис (тобто підтвердити отримання) або (ii) доставити Вантаж на адресу поштової скрині чи камери схову, одностороннє повідомлення TNT про здійснення доставки є доказом виконання своїх обов’язків, та з цього моменту TNT звільняється від відповідальності щодо Вантажу.


8. Обов’язки замовника


Замовник гарантує TNT, що Вантаж відповідає наступним характеристикам:


8.1.1. товари безпечним та належним чином підготовлені й упаковані відповідно до їх характеру та розміру для запобігання ризикам, що пов’язані з транспортуванням, а також закриті таким чином, щоб виявити несанкціоноване втручання;


8.1.2. товари вагою понад 70 кілограмів мають бути у паллетах (піддонах);


8.1.3. характеристики Вантажу (включаючи без обмежень його кількість, вагу, габарити та загальний опис), а також адреса доставки та контактні дані отримувача у повному обсязі, ретельно, вчасно та розбірливо занесені до товарно-транспортної накладної;


8.1.4. Вантаж готовий для отримання та має чітке й коректне маркування, якщо цього потребують додаткові заходи, узгоджені з TNT. Етикетки надійно закріплені на зовнішній поверхні Вантажу та добре помітні (етикетка великих вантажів має прикріплюватися до будь-якого відправлення вагою 30 та більше кілограмів);


8.1.5. Вантаж має містити відповідну рахунок-фактуру (у якій зазначено коректну адресу його виставлення, включаючи діючий номер платника податків/ПДВ, правильний та чіткий опис товару, справжню вартість та перші шість цифр коду Гармонізованої системи (“HS”), а також контактні дані отримувача;


8.1.6. вміст Вантажу не підпадає під обмеження Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Кодексу міжнародного перевезення небезпечних вантажів морським транспортом (IMDG) чи Європейської угоди щодо регулювання міжнародного перевезення небезпечних вантажів дорожнім транспортом (ADR), а також не забороняється положеннями, правилами та законодавчими нормами будь-якої країни, до якої чи через яку здійснюється перевезення. Отримувач Вантажу не є особою чи організацією, з якою забороняється вступати в комерційні відносини згідно з діючими законодавчими положеннями чи нормами; та


8.1.7. вартість Вантажу не перевищує 25 000 Євро (крім випадків особливих попередніх домовленостей з TNT).


8.2. Замовник має своєчасно надати TNT до початку транспортування (i) інформацію про характер вмісту Вантажу, (ii) спосіб, у яких необхідно поводитися з Вантажем та (iii) запобіжні заходи, що необхідно вжити при транспортуванні. Вся інформація, якою володіє чи має володіти Замовник, є важливою для TNT.


8.3. Замовник має дотримуватися всіх нормативно-правових вимог, які необхідні для належного надання TNT своїх Послуг. Замовник гарантує компенсувати збитки компанії ТNT та звільняє її від зобов’язань щодо відшкодування будь-яких видатків, збитків чи витрат, включаючи витрати на юридичну підтримку та оплату послуг адвоката, які TNT може понести перед Замовником або іншою особою з причини недотримання Замовником своїх обов’язків, що передбачені у пункті 8 цієї угоди, навіть якщо TNT необачно приймає Вантаж, який порушує будь-які зобов’язання Замовника за  даною угодою.


8.4. Замовник погоджується з тим, що (i) TNT або інший державний орган, включаючи митні служби та служби безпеки можуть відкрити та оглянути Вантаж у будь-який час, та (ii) TNT може за власним бажанням відмовитися прийняти вантаж, якщо він вважається Непридатним для перевезення чи з будь-якої іншої причини.


8.5. Замовник має захистити TNT від будь-яких претензій з боку третіх сторін, що зацікавлені у Вантажі.


8.6. Замовник погоджується з тим, що TNT не може розголосити детальну інформацію щодо заходів безпеки чи надати дані маршруту щодо спільної мережі користування з метою захисту товарів Замовника. Це також забороняє проведення аудиту на об’єктах спільного користування або транспортних засобах TNT, крім випадків, що передбачені законом чи законодавчою вимогою.

 

8.7. Замовник повинен надати спеціальне обладнання, яке може знадобитись TNT для навантаження, або розвантаження Вантажу в транспортний засіб, або з нього.


9. Відповідальність


9.1. У випадках, передбачених Конвенцією або у рамках застосування інших обов’язкових положень національного законодавства, відповідальність TNT регулюється та обмежується відповідно до Конвенції, що застосовується, та/або законодавчих положень.


9.2. У разі неможливості застосування Конвенції з будь-яких причин, відповідальність TNT за втрату вантажу, пошкодження чи затримки, що виникли з будь-якої причини, включаючи без обмежень порушення угоди, недбалість, умисну дію або бездіяльність з боку TNT, буде обмежуватися наступним:


9.2.1. 19 19 СПЗ за кілограм втраченого чи пошкодженого Вантажу, перевезення якого здійснювалося (частково) повітряним транспортом або іншими засобами транспортування, крім дорожнього;


9.2.2. 8.33 СПЗ за кілограм втраченого чи пошкодженого Вантажу, перевезення якого здійснювалося автотранспортом;


9.2.3. 3.40 євро за кілограм, але не більше 10,000 євро за випадок чи серію пов’язаних випадків втрати або пошкодження Вантажу у зв’язку з діяльністю TNT, крім надання зазначених Послуг; або


9.2.4. фактичною сумою платежу, здійсненого Замовником за перевезення затриманого Вантажу за умови, що Замовник зазнав збитків.


9.3. TNT не несе відповідальності за наступне:


9.3.1. непрямі, особливі, економічні чи супутні збитки, включаючи без обмежень витрати на альтернативні засоби транспортування, втрату прибутків, неможливість використання вантажу,  очікуванні заощадження, втрату репутації чи потенційної можливості; або


9.3.2. втрату чи пошкодження вантажу, що виникли з обставин, які не залежать від TNT, до яких слід відносити стихійні лиха, збройні захоплення, нещасні випадки, дії терористів, страйки, ембарго, громадські зворушення, державні чи місцеві збої  у повітряних або наземних транспортних мережах, технічні проблеми транспортних засобів чи обладнання, дії чи бездіяльність з боку Замовника, третьої сторони або державних органів, злочинні дії та/або приховані дефекти чи внутрішній порок, властивий вмісту Вантажу; або


9.3.3. штрафи, пеня, повернення платежів чи інші грошові суми, стягнені з Замовника будь-якою третьою стороною незалежно від причин.


9.4. TNT в жодному разі не відповідає за кількість та/або вміст Вантажу, зазначеного Замовником та/або вказаного в товарно-транспортній накладній, якщо під час передачі Вантажу для транспортування компанії TNT товари було завантажено в контейнер/трейлер та/або на піддонах, та/або упаковано таким чином, що кількість одиниць товару та/або вміст Вантажу не було можливим перевірити, або під час здійснення завантаження компанією TNT таку перевірку не можна було провести та/або така перевірка могла спричинити затримку транспортування, у кожному випадку на власний розсуд TNT.


10. Дані


10.1. Замовник має нести відповідальність за надання компанії TNT актуальних та вичерпних даних стосовно імен та адрес клієнтів Замовника, які є отримувачами чи відправниками Вантажу.


10.2. Замовник визнає, що на підставі даних Умов інформація щодо клієнтів Замовника (у разі необхідності) надається Замовником компанії TNT. Деяка з цієї інформації є приватною. Замовник визнає, що TNT несе власну відповідальність при обробці таких даних і, тим самим, разом із Замовником має вважатися володільцем бази персональних даних (або спільним володільцем бази персональних даних).


10.3. У деяких випадках від компанії TNT можуть вимагати інформацію, що містить персональні дані, які стосуються Вантажу, його походження та державних органів країни призначення чи транзиту Вантажу з метою здійснення митного контролю та/або безпеки.


11. Товари з гарантованим строком


Якщо TNT не виконає доставку товарів з гарантованим строком протягом встановленого терміну, та якщо таке невиконання не було спричинено випадками, що викладені у пункті 9.3.2, а також якщо Замовник звертається до TNT з претензією  відповідно до пункту [14], TNT стягує з Замовника оплату за фактично надану послугу доставки (наприклад, до полудня) замість суми, що була встановлена у момент замовлення послуги (наприклад, до 9.00) в рамках категорії продукції, за якою замовлено послугу.


12. Коштовні речі


Коштовні речі, такі як дорогоцінні камені та метали, ювелірні вироби, гроші, оборотні документи, незахищені меблі, скло або фарфор, витвори мистецтва, антикварні речі, важливі документи, до яких входять паспорт, тендерна документація, сертифікати акцій та опціонів не підлягають перевезенню транспортною мережею TNT. Будь-які з вищезазначених речей будуть відправлені транспортною мережею TNT на власний ризик Замовника.


13. Розширена відповідальність


13.1. Замовник може за умови здійснення визначеної оплати зробити заяву в товаро-транспортній накладній щодо вартості Вантажу (перевезення не документального характеру) при перевищенні ліміту зазначеного у пункті 9 у розмірі максимум до 25 000 євро за Вантаж («Розширена Відповідальність»). Заява має бути складена шляхом заповнення відповідної графи у накладній і здійснення визначеної оплати. Компенсація за доведену втрату або пошкодження Вантажу може вимагатися у розмірі зазначеної вище заявленої вартості. Розширена Відповідальність не поширюється на дорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, смартфони і годинники, планшети, ноутбуки, плазми та/або LCD екрани, ювелірні вироби, гроші, скло, фарфор, предмети мистецтва, антикваріат, документи або які-небудь плівки, магнітні стрічки, диски, карти пам'яті або будь-які інші дані або зображення, нанесені на товари, що переміщуються.


13.2. Замовник може вибрати опцію Розширеної Відповідальності щодо витрат, пов’язаних із реконструкцією, відтворенням, перевиданням або передруковуванням (включаючи витрати на матеріали (наприклад, папір) і розумні трудовитрати) свого Вантажу документального характеру шляхом заповнення відповідної графи у накладній і здійснення відповідної оплати.  Компенсація за доведені втрати або пошкодження Вантажу документального характеру може вимагатися у розмірі максимум до 500 євро за Вантаж. Заходи Розширеної Відповідальності застосовуються тільки для документів, які перераховані на сайті дочірньої компанії або філії або відділення ТNT, яка приймає Вантаж Замовника для перевезення.


13.3. Опції Розширеної Відповідальністі, передбачені цим пунктом 13 (i) застосовуються тільки в разі відповідальності ТNT, (ii) не забезпечують компенсацію втрат непрямого характеру (див. п. 9.3) або затримки чи коли збиток виник внаслідок порушення Замовником своїх зобов'язань, передбачених цими умовами, (ііі) і не поширюється на нетранспортні послуги та на обмежене коло країн. Список цих країн і більш докладна інформація про умови підвищеної відповідальності доступні в TNT центрі обслуговування клієнтів або на сайті дочірніх товариств TNT або філіях, які прийняли відвантаження у клієнта.


14. Процедура обробки претензій


14.1. TNT приймає на розгляд претензії щодо втраченого та пошкодженого Вантажу, а також Вантажу, що затримується, або інших збитків тільки у випадку, коли Замовник діє за умовами Конвенції та згідно з наступною процедурою:


14.1.1 Замовник повідомляє TNT у письмовій формі про втрату, пошкодження чи затримку протягом 21 дня (i) після доставки Вантажу, (ii) з моменту, коли Вантаж мав бути доставлений або (iii) з моменту, коли Замовнику на обґрунтованих підставах стає відомо про втрату чи пошкодження Вантажу;


14.1.2 Замовник має оформити свою претензію шляхом направлення до TNT всієї необхідної інформації щодо Вантажу та/або його втрати, пошкодження чи затримки;


14.1.3 TNT не зобов’язана обробляти претензії, доки всі витрати не будуть сплачені Замовником. Замовник не має права віднімати суму заявленої претензії із суми, нарахованої TNT за транспортування вантажу;


14.1.4 Для того, щоб TNT розглянула претензію, вміст Вантажу та його оригінальна упаковка мають бути доступними для здійснення перевірки компанією TNT.

 

4.2. TNT може вважати, що Вантаж було доставлено у належному стані, якщо отримувач не зазначив пошкоджень у кур’єрській відомості під час отримання Вантажу.


4.3. У разі визнання компанією TNT частини або всієї претензії Замовника, Замовник гарантує TNT, що його страхувальники чи третя сторона, які мають свої інтереси щодо Вантажу, відмовляються від будь-яких прав, засобів правового захисту чи сатисфакції, на які вони могли отримати повноваження в порядку суброгації чи іншим чином.


15. Тарифи та оплата


15.1. У якості винагороди за надання Послуг компанією TNT, Замовник зобов’язується оплатити всі витрати TNT

(діючі додаткові збори) згідно з тарифами, що застосовуються для Вантажу за тарифною картою TNT (що надається за запитом у будь-якому представництві TNT у країні, з якої виставлено рахунок-фактуру на Вантаж) або за відповідною угодою, що укладено між Замовником та TNT.


15.2. Тарифи TNT не включають імпортні та експортні мита, збори за митне оформлення, податки/ПДВ на послуги з перевезення, а також місцеві мита, збори та податки, що сплачуються у разі необхідності. Замовник відшкодовує компанії TNT протягом 7 днів з моменту виставлення рахунку-фактури вищезазначені мита, збори та податки    .


15.3. Тарифи TNT не включають імпортні та експортні мита, збори за митне оформлення, податки/ПДВ на послуги з перевезення, а також місцеві мита, збори та податки, що сплачуються у разі необхідності. Замовник відшкодовує компанії TNT протягом 7 днів з моменту виставлення рахунку-фактури вищезазначені мита, збори та податки.


15.4. Якщо Вантаж не може зберігатися у штабелях за власним розсудом TNT, TNT залишає за собою право застосовувати надбавки до діючих тарифів.


15.5. Тарифи TNT підлягають індексованим надбавкам на паливо, та TNT залишає за собою право на зміну індексу та рівню надбавок на паливо без повідомлення Замовника. Сума, тривалість та вид (наприклад, наземний та повітряний) надбавки на паливо встановлюються TNT за власним розсудом.


15.6. Інформацію щодо надбавок на паливо, які застосовуються TNT, розміщено на її (локальному) веб-сайті. Ця інформація превалює та відхиляє інформацію щодо надбавок, що надається у будь-якій іншій формі.


15.7. TNT розраховує плату за заявлену вагу або об’ємну вагу Вантажу, в залежності від того, яка з них вище. Об’ємна вага розраховується відповідно до рівняння перетворення об’єму згідно тарифної карти TNT. TNT може здійснювати перевірку ваги та/або кількості одиниць Вантажу, та у разі перевищення заявленої ваги та/або об’єму, та/або кількості одиниць, Замовник погоджується, що фактична вага Вантажу та/або його об’ємна вага, залежно від того, яка з них вище, має використовуватися для розрахунку тарифів TNT на перевезення;


15.8. За кожне відправлення Вантажу буде виставлено рахунок-фактуру по завершенню тижневого терміну з дати отримання Вантажу. Замовник має здійснити платіж на користь TNT протягом 7 днів з моменту виставлення рахунку-фактури без затримок, вирахувань, зустрічних претензій чи взаємозаліків та у валюті, зазначеної в рахунку, або у національній валюті за курсом обміну, що надається TNT. Копія підтвердження доставки Вантажу не додається до рахунків-фактур TNT.


15.9. TNT залишає за собою право стягувати відсотки по всіх прострочених платежах у розмірі 6% поза базовою ставкою Європейського Центрального Банку з дати настання заборгованості до отримання оплати за відповідним рахунком-фактурою. Замовник відшкодовує TNT обґрунтовані витрати за стягнення за цими рахунками-фактурами.


15.10. Якщо це дозволяється законом, TNT використовує стандартний спосіб виставлення рахунків-фактур електронними засобами. Якщо Замовник вимагає, щоб рахунки-фактури виставлялися на паперових носіях, TNT залишає за собою право стягнути з Замовника адміністративний внесок за надання такої послуги.


15.11. Замовник визнає та погоджується з тим, що TNT має право на утримання Вантажу боржника, окрім інших прав та засобів захисту щодо відправлень, які знаходяться у розпорядженні TNT, а також з тим, що TNT має право реалізувати вміст Вантажу та залишити виручені кошти від продажу для погашення можливих зобов’язань Замовника перед TNT.


16.Відшкодування стосовно працівників


Замовник гарантує компенсувати збитки компанії TNT та звільняє її від зобов’язань щодо відшкодування будь-яких видатків, збитків чи витрат, включаючи витрати на юридичну підтримку та оплату послуг адвоката, які TNT може прямо чи опосередковано спричинити Замовнику чи іншій особі прямо або опосередковано внаслідок скорочення штатів, вибіркового поновлення у штаті або переведення будь-якого працівника чи колишнього працівника Замовника, або постачальника чи колишнього постачальника Замовника або третьої сторони, що можуть виникнути з комерційних відносин між TNT та Замовником, включаючи, але не обмежуючись будь-якою відповідальністю, що виникає на підставі Директиви набутих прав Європейського співтовариства (77/187/EEC з поправками, внесеними Директивою 2001/23/EC) чи імплементацією національного законодавства щодо цього питання, або згідно з чинним трудовим законодавством.


17. Повнота угоди та незалежність положень


17.1. За наміром TNT у даному документі містяться всі терміни та умови, що поширюються на комерційні відносини між TNT та Замовником. Якщо Замовник бажає керуватися будь-якими змінами до даних Умов, він має переконатися, що ці зміни викладено в письмовій формі та підписано TNT та Замовником до моменту прийняття Вантажу компанією TNT для здійснення її Послуг.


17.2. Якщо будь-яке положення чи умова визнається недійсною або такою, що не має законної сили, це не повинно впливати на інші положення даних Умов, що залишаються в силі в повному обсязі.


18. Керуючий закон та юрисдикція


18.1. Крім випадків, передбачених чинною Конвенцією, суперечки, що виникають внаслідок або у відношенні до даних Умов, мають керуватися законами та розглядатися у судових органах країни, в якій TNT прийняла Вантаж для здійснення своїх Послуг.

Відвідуючи та використовуючи цей сайт, ви даєте згоду приймати файли «cookies» від компанії TNT та її партнерів. Дізнатися більше