Gia tăng trách nhiệm đền bù hàng hóa (EL)

Hoàn toàn yên tâm 

Chúng tôi chăm sóc tối đa cho mọi lô hàng. Nhưng một vài trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. EL của TNT sẽ giúp bảo vệ toàn bộ giá trị lô hàng của bạn tránh khỏi mọi rủi ro.

 

Mọi lô hàng chúng tôi chấp nhận được bảo vệ bởi các tiêu chuẩn toàn cầu được liệt kê trong Điều khoản & Điều kiện. của chúng tôi. Tuy nhiên, việc bảo vệ này bị giới hạn trách nhiệm bởi trọng lượng, không phải theo giá trị thực tế lô hàng của bạn.

 

Với dịch vụ Gia tăng trách nhiệm hàng hóa của TNT (EL), không cần sử dụng nhà cung cấp bảo hiểm riêng lẻ. Đơn giản là gộp chung nó vào dịch vụ của bạn khi đặt hàng thì bạn có thể quản lý hàng hóa của mình trên toàn cầu chỉ với một nhà cung cấp.

 

EL của chúng tôi mang đến:

Sự an tâm               Bảo vệ toàn bộ giá trị lô hàng của bạn trước mọi các rủi ro.1
Chi phí thấp            Mức phí được tính thêm chỉ 1% giá trị hàng hóa hoặc tối thiểu 115.000VND. Chọn giá trị cao hơn2
Quản lý dễ dàng     Đơn giản hãy chọn dịch vụ này khi bạn đặt hàng
Bảo hiểm toàn cầu Cho hầu hết các loại hàng hóa qua hơn 200 quốc gia.

 

1 Thiệt hại của lô hàng do đóng gói không phù hợp sẽ không được bồi thường. Xem Điều khoản & Điều kiệncủa chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
2 Giá trị trên €25.000. Liên hệ Dịch vụ Khách hàng cho những lô hàng có giá trị cao hơn. Chi phí có thể khác nhau ở từng quốc gia được chọn.

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm