Xử lý hàng

Dịch vụ đặc biệt cho hàng hóa đặc biệt

Bất kể được yêu cầu ở đâu và hàng hóa như thế nào, chúng tôi sẽ giải quyết lô hàng của bạn bằng cả tốc độ và sự cẩn thận cần thiết.

Xử lý Bổ sung

Nếu bạn có những lô hàng không phù hợp để xử lý trên băng chuyền tự động hoặc nếu nó vượt quá kích thước xử lý tiêu chuẩn của chúng tôi, TNT sẽ vận chuyển chúng với mức phí bổ sung* để bù đắp các chi phí xử lý phát sinh.

 

1) Không thể xử lý qua băng chuyển

Một khoản phí được cộng thêm vào chi phí lô hàng khi trong đó có một hoặc nhiều kiện hàng có trọng lượng thấp hơn 30 kg và một hoặc nhiều kiện hàng có kích thước vượt quá 1.2m(dài)*0.7m(rộng)*0.6m(cao). Đây là những lô hàng đòi hỏi phải được xử lý riêng biệt vì chúng không thể xử lý trên băng chuyền tự động.

 

2) Quá khổ

Một khoản phí được cộng thêm vào chi phí lô hàng khi trong đó có một hoặc nhiều kiện hàng có trọng lượng từ 30 kg trở lên và một hoặc nhiều kiện hàng có kích thước vượt quá :

 

  • Đối với dịch vụ Chuyển Phát Nhanh: 1.2m (dài) * 1.2m (rộng) * 1.5m (cao)
  • Đối với Chuyển Phát Nhanh Tiết Kiệm: 2.4m (dài) * 1.2m (rộng) * 1.8m (cao)

 

* Lô hàng chỉ được tính phí chỉ khi cần xử lý bổ sung. Nếu lô hàng của bạn vừa quá khổ & không thể xử lý trên băng chuyền tự động, phí Xử lý Bổ sung Quá khổ sẽ được lập hóa đơn.

 

Xử lý Đặc biệt Hàng không thể xếp chồng lên nhau

Nếu lô hàng của bạn cần được xử lý đặc biệt bởi vì chúng không thể xếp chồng lên nhau, chúng tôi sẽ đảm trách vận chuyển với một mức phí bổ sung để bù đắp các khỏan phí xử lý phát sinh.

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm