Obchodní faktura

Správné podklady urychlují proclívání

Základním předpokladem hladkého proclení vašeho zboží je kompletně vyplněná faktura se správnými údaji. Celní úřady ji potřebují pro stanovení příslušných daní a poplatků. Správným vyplněním faktury se vyhnete zbytečným prodlevám.

Vzor obchodní faktury

Abychom vám pomohli vyplnit vaši fakturu, připravili jsme pro vás snadno použitelnou šablonu. Pamatujte prosím, že tento vzor slouží pouze jako návod pro zákazníky. Za vyplnění a odeslání obchodní faktury odpovídá subjekt, resp. osoba, která je na dokladu podepsána.

Hlavní základy obchodní faktury

Co obsahuje vaše zásilka?

 

Popis zboží

Poskytuje celním úřadům přehled o tom, co vaše zásilka obsahuje. Správný popis by měl vysvětlit, o jaké zboží se jedná, z čeho je vyrobené a k čemu se používá (pokud je to relevantní). Popis by měl být jasný, výstižný a měl by zahrnovat všechny druhy zboží obsažené v zásilce.

 

Harmonizované celní kódy

Harmonizovaný celní systém (HS kódy) detailně klasifikuje zboží, díky tomu celní orgány vědí, které daně, cla a kontroly zboží se na ně vztahují. HS kódy nejsou povinné, avšak pomáhají urychlit celní odbavení vašeho zboží.

$

Určete přesnou hodnotu zásilky

I zásilka, která obsahuje vzorky, dary nebo vracené zboží, má svojí hodnotu, a to minimálně ve výši výrobních nákladů. Hodnota zboží by měla být stanovena co nejpřesněji. Pokud celníci vaše ohodnocení zpochybní, může to způsobit prodlení a účtování penále. Doporučujeme také uvádět hodnotu zboží ve stejné měně, která je na faktuře.

Země původu

Uveďte stát, ve kterém bylo zboží vyrobeno. Může se samozřejmě lišit od místa, z kterého je zboží odesíláno. V některých případech může být vyžadováno osvědčení o jeho původu. Pro další informace týkající se osvědčení o původu zboží se prosím obraťte na příslušnou obchodní komoru.

Zvolte správné dodací podmínky Incoterms

Na každou obchodní fakturu je třeba uvést dodací podmínky (Incoterms). Incoterms® 2010 jsou celosvětově uznávaným standardem zavedeným Mezinárodní obchodní komorou. Umožňují celním úřadům určit majitele zásilky kdykoliv během její přepravy.

Pokud máte uzavřenou kupní smlouvu, ta sama o sobě specifikuje dodací podmínky. Pokud ji nemáte, musíte si vybrat některou z dodacích podmínek Incoterms, která se vztahuje na vaši zásilku podle toho, jestli je přepravovaná pozemní nebo leteckou cestou. Například DAP (Delivered At Place) znamená, že vy, jako odesílatel, hradíte dopravu, ale příjemce je odpovědný za úhradu daně a cla.

Hladké proclení

Teď vidíte, že správně vyplněná faktura je klíčem k hladkému proclení. Můžete si vytvořit svou vlastní anebo ušetřit čas a použít naši šablonu.